Desinficering i tre steg vid smittorisk

Sanering
Service icon

Virus och bakterier kan bland annat spridas genom droppsmitta via hosta och nysningar, nära kontakt med smittade personer eller via kontaminerade ytor. Virus och bakterier kan ibland förbli aktiva på ytskikt i flera dagar eller till och med veckor beroende på faktorer som materialtyp, temperatur och fuktighet. För att behandla utrymmen från virus, bakterier och smittspridning erbjuder Polygon en desinficering i tre steg baserad på gedigen erfarenhet och faktabaserad kunskap.

När kan vår tjänst "Desinficering i tre steg" användas?

Tjänsten är främst framtagen för offentliga miljöer för att desinficera lokaler, transportmedel eller andra utrymmen där många människor vistas. Metoden desinficerar både luftvolym och ytor på ett sätt som tillgodoser våra medarbetares arbetsmiljö samtidigt som vi säkerställer kundens krav.

Våra metoder och kemikalier används dagligen i samband med andra typer av uppdrag vi utför. Samtliga kemikalier är testade och godkända för användning i Sverige.

Hur går desinficeringen till?

1. Förberedelser
Vår första prioritering är alltid säkerheten för våra anställda, kunder och andra samarbetsparners samtidigt som vi även försöker värna om miljön. Polygonanställda är professionellt utrustade med personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd, ögonskydd, engångsoverall, handskar, stövlar och skoöverdrag.

2. Desinfektion
Polygon utför desinficering med preparat som är godkända för användning i Sverige och som har en dokumenterad effekt på virus och bakterier. Preparaten sprids i lokalerna genom så kallad foggning, dvs som en fin dimma som tränger in även i små utrymmen. Vid behandling måste lokalerna hållas stängda för alla utom de som utför arbetet.

3. Rengöring
Alla ytor där misstänkt eller bekräftad smitta kan finnas desinficeras genom avtorkning. Särskilt fokus läggs på kontaktytor såsom armstöd, handtag, ledstänger, arbetsbord, toaletter, handfat, kranar etc.

4. Efterbehandling
Då den avslutande kemiska behandlingen är klar kan det finnas desinfektionsmedel kvar i utrymmet under varierande tid. Normalt sett avslutas processen med att lokalerna vädras.

5. Avfallshantering
Polygon forslar bort allt avfall som uppstår i processen såsom trasor och annat förbrukningsmaterial. Avfallshanteringen följer rådande lagstiftning på miljöområdet.

6. Garantier
Polygon använder fackmannamässiga metoder och godkända preparat. Våra anställda har genomgått en specialutbildning och besitter nödvändiga kunskaper. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur arbetet ska utföras samt använder rekommenderad skyddsutrustning.

Det är dock inte möjligt att ge några garantier för att lokaler är smittfria. Anledningen är brist på mätmetoder för att verifiera om smitta kvarstår samt att då lokalen åter tas i bruk kan användarna eller material och utrustning som förs in i utrymmet orsaka ny smitta. Det gäller därför att vara ytterst noggrann med rutiner för hygien och städning när verksamheten återupptas.

Kontakta oss dygnet runt på 020-235 235 eller maila order@polygongroup.com.Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235

Produktblad i pdf-format finns här

Vilken typ av utrymmen kan rengöras?

Vi behandlar bland annat: 

 • Tåg, tunnelbana, buss, flygplan, färjor, lastbilar, bilar etc
 • Skolor och förskolor
 • Äldreboenden
 • Affärs- och myndighetslokaler
 • Sjukhus, vårdcentraler och vårdinrättningar
 • Dödsbon
 • Badhus och idrottshallar
 • Industrilokaler
 • Butiker och varuhus
 • Restauranger
 • Offentliga utrymmen och toaletter
 • Bostadshus, trapphus, hissar och bostäder

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt