Årsöversikt

Företag med lokalt entreprenörskap

Koncernen Polygon AB har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet i 16 länder världen över. Polygon har en stark tillväxtplan och fokuserar på skadekontroll i byggnader.

I Sverige är Polygon ett decentraliserat företag med ett lokalt ansvar för vinst och förlust, en tydlig struktur och riktlinjer för en enhetlig finansiell rapportering.

Årsöversikt  2014 - Sve

Årsöversikt 2015 - Eng

Årsöversikt 2016 - Sve

Årsöversikt 2017 - Sve
Årsredovisning 2017 - Sve

Årsredovisning 2018 - Sve
Årsredovisning 2018 - Eng

Årsredovisning 2019 - Eng

Årsredovisning 2020 - Eng

Årsredovisning 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt