Årsöversikt

Företag med lokalt entreprenörskap

Koncernen Polygon AB har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet i 16 länder världen över. Polygon har en stark tillväxtplan och fokuserar på skadekontroll i byggnader.

I Sverige är Polygon|AK ett decentraliserat företag med ett lokalt ansvar för vinst och förlust, en tydlig struktur och riktlinjer för en enhetlig finansiell rapportering.

Årsöversikt  2014 - Sve

Årsöversikt 2015 - Eng

Årsöversikt 2016 - Sve

Årsöversikt 2017 - Sve
Årsredovisning 2017 - Sve

Årsredovisning 2018 - Sve
Årsredovisning 2018 - Eng

Årsredovisning 2019 - Eng

Årsredovisning 2020 - Eng

Årsredovisning 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.