Företag med lokalt entreprenörskap

Koncernen Polygon AB har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet i 13 länder världen över. Polygon har en stark tillväxtplan och fokuserar på skadekontroll i byggnader.

Polygon och AK-Konsult är ett decentraliserat företag med ett lokalt ansvar för vinst och förlust, en tydlig struktur och riktlinjer för en enhetlig finansiell rapportering.

Årsöversikt  2014 - Sve

Årsöversikt 2015 - Eng

Årsöversikt 2016 - Sve

Årsöversikt 2017 - Sve
Årsredovisning 2017 - Sve

Årsöversikt och Årsredovisning 2017