Nyheter

Polygon presenterar forskningsresultat på konferens i Kina

Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Polygon presenterar forskningsresultat från en studie om skadeorsaker i hus och byggnader på den internationella konferensen DBMC XVI – Durability of Building Materials and Components – i Beijing i Kina. 

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Drygt 2450 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden slutet av juli till början av september. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Förebygg byggnadsskador med modern sensorteknik

Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Enligt Boverket är den enskilt största skadeorsaken i byggnader vatten och fukt. Att med ny sensorteknik kunna övervaka tillståndet av en byggnad är nästa stora möjlighet att minska kostnaderna för byggnadsskador som för branschen som helhet utgör mångmiljardbelopp.

Läs mer

Översvämning efter extrem vårflod

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

På grund av snösmältning och kraftig nederbörd blev vårfloden extrem i norra delen av landet. I Torneälven var vattenflödena väldigt höga och jämförbara med rekordvårfloden 1968. Polygon fanns på plats för att pumpa vatten, statusbesiktiga och hantera torkning av översvämmade fastigheter - allt för att kunna rädda mesta möjliga värden.

Läs mer

Gedigen torkinsats räddar värden

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador

När ventilationens värmebatteri börjar läcka flödar vatten ut i den 1800 kvm stora kontorsbyggnaden i Strömsnäsbruk, Småland. Polygon anländer och lyckas med kunskap inom byggnadskonstruktion, minimal rivning och kreativa lösningar för torkning lösa situationen och samtidigt bespara kunden minst 400 tkr.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt