Nyheter

Nattlig insats på sjukhuset

Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Klockan 20.00 inkommer ett anrop till vår jour. En akut uttryckning krävs då det rinner vatten utmed väggarna på Sundsvalls Sjukhus samtliga 8 våningar. Den snabba nattliga hanteringen räddar mesta möjliga värden eftersom minimalt med rivning krävs.

Läs mer

Fuktexperter sammanstrålar i Lund

Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Under byggdoktorernas utvecklingsdag, som denna gång genomfördes tillsammans med fuktsakkunnigas erfarenhetsdag på Grand Hotel i Lund, stod Polygon för merparten av föreläsningarna. Temat för dagen var fuktskador och förebyggande fuktsäkerhetsarbete som även speglades i Fuktcentrums uppföljande infodag.

Läs mer

Polygon presenterar forskningsresultat på konferens i Kina

Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Polygon presenterar forskningsresultat från en studie om skadeorsaker i hus och byggnader på den internationella konferensen DBMC XVI – Durability of Building Materials and Components – i Beijing i Kina. 

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Strax under 3000 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden början av juli till slutet november. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Förebygg byggnadsskador med modern sensorteknik

Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Enligt Boverket är den enskilt största skadeorsaken i byggnader vatten och fukt. Att med ny sensorteknik kunna övervaka tillståndet av en byggnad är nästa stora möjlighet att minska kostnaderna för byggnadsskador som för branschen som helhet utgör mångmiljardbelopp.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt