Polygon minskar miljöavtrycket

Polygon minskar miljöavtrycket

Polygon tar sitt ansvar. Vårt jobb är att återställa snarare än att ersätta skadad egendom - och att förhindra att skador uppstår. Vi sparar värden och resurser, vilket minskar både miljöpåverkan och kostnader. När vår verksamhet påverkar miljön strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt.

Hållbar kärnverksamhet 

Vår affärsmodell bidrar till minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för både kunder och samhälle. Att avhjälpa och förebygga skador är vår kärnverksamhet. Detta begränsar användningen av nya material och ny utrustning samtidigt som avfallet minskar. Då klimatförändring och dess effekter ökar kommer behovet av och efterfrågan på Polygons tjänster sannolikt att öka. För att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt fortsätter vi att utveckla våra lösningar, tjänster och partnerskap på ett mer hållbart sätt.    

Ansvarsfull användning av resurser 

Vi fortsätter att utveckla vårt miljöarbete för att på bästa möjliga sätt kunna minska vårt koldioxidavtryck. Vår övergripande ambition är att använda icke-förstörande metoder i så stor utsträckning som möjligt, vilket gäller hela vår internationella koncern. Vårt systerbolag, Polygon i Nederländerna, blev exempelvis det första klimatneutrala nederländska företaget i branschen redan 2018 och fortsätter att arbeta i samma anda. 
 
Polygon är ett kundfokuserat företag och vi utvecklar vår bransch i nära samarbete med våra kunder. Detta gäller även när det kommer till miljöinitiativ. Vi genomförde bland annat en omfattande studie 2019 gällande hur man kan rädda ekonomiska värden genom att torka istället för att riva och samtidigt vara mer klimatsmart.
 
Polygons insatser inom resurseffektiv verksamhet är centrerade kring ansvarsfull användning av fordon, utrustning, material, kemikalier och avfall. Prioriterade aktiviteter inkluderar minskning av bränsleförbrukningen från serviceflottan, avfallshantering och återvinning, användning av energieffektiv utrustning som fläktar och torkar, säker användning av kemikalier och material samt utveckling av klimatvänliga arbetsmetoder. 

Minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen 

Polygon arbetar för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från transporter, främst genom att välja bilar med låga utsläppsvärden såsom hybrid- och elbilar där det är möjligt. Försök med sparsam körning sk eco-driving genomförs, ruttoptimering sker ständigt, samkörning mellan kollegor förespråkas och synlig information i fordonen gällande miljökörning är på plats. Även ny teknik kan bidra till energibesparingar. Ett exempel är Polygons egenutvecklade metod Eco-Dry. 


Har du frågor gällande Polygon Sveriges miljöinsatser?
Kontakta Ingrid Johansson
. 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt