Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Fukt

Minska skadetiden med 40% med energieffektiva avfuktare

Eco-Dry är Polygons eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning. Med Eco-Dry reduceras torktiden med 40-50 procent, samtidigt som energikostnaderna minskar markant.

Omräknat i pengar är besparingarna enorma med Eco-Dry. Beräkningar visar att den totala skadetiden minskar med ungefär 40 procent.

Andra fördelar med Eco-Dry är den låga ljudvolymen. Under drift har utrustningen en låg ljudnivå med 38 decibel som är lägre än normal samtalston. Traditionella avfuktare har en ljudnivå som motsvarar 55-70 decibel.

Eco-Dry minskar skadetiden energieffektiva avfuktare

Traditionella avfuktare har genomgående en mycket hög energianvändning och dessutom höga bullernivåer. Att Polygon har utvecklat Eco-Dry bidrar därför till stora besparingar och en betydligt högre bekvämlighet för brukare och hyresgäster som har drabbats av en vattenskada. Därför är det möjligt för Polygon att genomföra avfuktningen utan att störa den ordinarie verksamheten i byggnaden mer än absolut nödvändigt.

Konceptet Eco-Dry består av en serie produkter med högeffektiva värmemattor, en avfuktare och fjärravläsning.

Se hur stor besparingen är med Eco-dry här.

 

högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt