Nyheter – Nyheter

Minska skadetiden med 40% med energieffektiva avfuktare

Eco-Dry är Polygons och AK-konsults eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning. Med Eco-Dry reduceras torktiden med 40-50 procent, samtidigt som energikostnaderna minskar markant.

Omräknat i pengar är besparingarna enorma med Eco-Dry. Beräkningar visar att den totala skadetiden minskar med ungefär 40 procent.

Andra fördelar med Eco-Dry är den låga ljudvolymen. Under drift har utrustningen en låg ljudnivå med 38 decibel som är lägre än normal samtalston. Traditionella avfuktare har en ljudnivå som motsvarar 55-70 decibel.

Traditionella avfuktare har genomgående en mycket hög energianvändning och dessutom höga bullernivåer. Att Polygon och AK-konsult har utvecklat Eco-Dry bidrar därför till stora besparingar och en betydligt högre bekvämlighet för brukare och hyresgäster som har drabbats av en vattenskada. Därför är det möjligt för Polygon och AK-konsult att genomföra avfuktningen utan att störa den ordinarie verksamheten i byggnaden mer än absolut nödvändigt.

Konceptet Eco-Dry består av en serie produkter med högeffektiva värmemattor, en avfuktare och fjärravläsning.