Vår uppgift

Mer än 400 000 uppdrag per år

Varje år utför vi fler än 400 000 uppdrag gentemot olika kundsegment såsom försäkringsbolag, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer, byggherrar och byggkonsulter. Den erfarenhet vi får tack vare det här stora antalet uppdrag stimulerar oss till ständig utveckling.

Dra nytta av vår erfarenhet

Polygons medarbetare drivs av ett starkt engagemang för att hjälpa andra och är utrustad med avancerad teknik. Våra medarbetare är dessutom välutbildade och har den ledande kompetensen på marknaden. Med lyhördhet, hög kvalitet och en kombination av standardlösningar och skräddarsydda lösningar kan vi alltid hjälpa dig. Vi är ”Always by your side”.

Skada till följd av vatten, fukt eller klimat

Inom Polygon har vi ett brett utbud av olika tjänster som varierar beroende på land och marknadens behov. Vi arbetar förebyggande, vi kan göra en insats under en viss tidsperiod och vi kan hjälpa dig att begränsa en skada. På internationell nivå har vi tillgång till team med specialister och tekniklager för akuta situationer för att snabbt kunna rycka in när en omfattande skada uppstår.

Skadebegränsning för alla typer av kunder

Polygon arbetar med:

  • Företag
  • Offentlig sektor
  • Försäkringsbolag

Vi vet att varje situation är unik, och tar reda på vad som är viktigast för dig innan vi utformar en lösning. Hur ser era prioriteringar ut med tanke på reaktionstid, projektledning, kvalitet, kommunikation, hälsa, säkerhet och miljö? Oavsett vad du behöver är vi alltid med dig, hela vägen. 

Läs mer om vad Polygons erbjudande här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt