Vårt ansvar

Polygon och AK-Konsult strävar alltid efter att lyssna och vara den problemlösare du behöver. Med global styrka och rikstäckande närvaro i Sverige finns vi på plats när du behöver oss som mest.

Polygons globala verksamhet har 4500 medarbetare i 16 länder och vi har en väl utvecklad organisation med kundansvariga och personal ute på fältet som fångar upp dina behov och erbjuder lösningar. Tillsammans med AK-Konsult har vi ett gemensamt starkt erbjudande med fukt- och vattenskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, temporär klimatkontroll, läcksökning och sanering.

I den svenska verksamheten har vi under flera år konsekvent investerat i kompetensutveckling, teknik och utrustning. Därför använder vi de mest kostnadseffektiva torkmetoderna, vi håller en hög kvalitet i alla våra uppdrag och vi kan fokusera på att minimera våra kunders totalkostnad. Du kan lita på en branschledare.