Vattenskadebesiktning

Besiktning och utredning
Service icon

Minimera effekterna av vattenskadan

När du har råkat ut för en skada är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats. Med lång erfarenhet väljer vi ut den lämpligaste metoden för att effektivt minimera effekterna av vattenskadan, förhindra följdskador och kontrollera kostnaderna. Genom arbetets gång ger vi er stöd och råd. Oavsett om skadan är mer eller mindre omfattande hjälper vi er hela vägen. Och om det behövs har vi extra resurser och avancerad utrustning för akuta behov eller komplicerade skador.

Kontrollera följdskador av fukt och vatten

Ofta uppstår mögel, korrosion och andra följdskador som kan orsaka större problem än den ursprungliga skadan. Under hela skadeprocessen utför vi regelbundna kontroller och via vårt mobila IT-system Field Link kan du och alla som berörs av skadan få aktuell och uppdaterad information. Resultatet av vårt arbete är en vattenskaderapport som ger underlag för en kalkyl. Det är en teknisk rapport som anger orsak, förlopp, omfattning, ingående material, konstruktioner och åtgärder.

Med erfarenhet från över 30 000 projekt har Polygon utvecklat marknadens mest effektiva metoder för att hantera fuktskador. Ta hjälp av en expert. Det behöver du. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt