Nyheter

Klimathållning av bergstunnlar

Tillfälliga klimatlösningar, Mögelskada, Fukt

Henriksdalsberget rymmer ett gigantiskt reningsverk där Storstockholms avlopp hanteras i stora kulvertar. Vid ombyggnation sprängs fyra nya bergstunnlar ut. Då fuktproblem upptäcks genom ytlig påväxt på väggarna i de två nedre kamrarna anlitas Polygon för klimathållning av den 18.000 kvm stora ytan.

Läs mer

Fuktsäkert modulbygge i Täby Park

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter

Täby Park, den moderna och hållbara stadsdelen som byggs på den plats norr om Stockholm där Täby Galopp tidigare huserat. Ett av bostadsprojekten med stadsradhus och modullösningar för lägenheter är mitt i produktionsfasen. Polygon deltog under projekteringen gällande torklösning och under själva produktionen ansvarar vi för klimatlösningar, installering av torkar, RBK-mätningar och lufttäthetsprovningar.

Läs mer

Översvämning efter extrem vårflod

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

På grund av snösmältning och kraftig nederbörd blev vårfloden extrem i norra delen av landet. I Torneälven var vattenflödena väldigt höga och jämförbara med rekordvårfloden 1968. Polygon fanns på plats för att pumpa vatten, statusbesiktiga och hantera torkning av översvämmade fastigheter - allt för att kunna rädda mesta möjliga värden.

Läs mer

Fuktrisk vid sänkt temperatur och avstängd värme

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Mögelskada, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Rusande elpriser och krav på besparingar lockar till sänkt inomhustemperatur eller till och med avstängd värme under vinterhalvåret. Tyvärr kan det kosta mer än det smakar att kallställa föreningsgården, kulturbyggnaden eller sommarstugan. Risken är stor att fuktskador, mögelpåväxt och frysskador uppkommer och konsekvenserna kan bli väldigt kostsamma. Med lång erfarenhet av tillfällig klimathållning hjälper Polygon dig att hantera utmaningen.

Läs mer

Erfarna projektledares reflektioner kring storskador

Tillfälliga klimatlösningar, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering, Riskkonstruktioner, Fukt

Vad är viktigast vid hantering av en storskada? Hur kan Polygon bäst hjälpa försäkringsbolag, restvärdeledare och den drabbade verksamheten? Polygon finns alltid vid din sida. Att vara kundernas partner i alla situationer där fukt- brand- och vattenfrågor uppstår är en självklarhet för oss. Då en storskada inträffar blir det än mer tydligt.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt