Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Mögelskada, Fukt

Klimathållning av bergstunnlar

Henriksdalsberget rymmer ett gigantiskt reningsverk där Storstockholms avlopp hanteras i stora kulvertar. Vid ombyggnation sprängs fyra nya bergstunnlar ut. Då fuktproblem upptäcks genom ytlig påväxt på väggarna i de två nedre kamrarna anlitas Polygon för klimathållning av den 18.000 kvm stora ytan.

Slammet som blir över när avloppsvattnet renas innehåller mycket energi som kan rötas och bli biogas. Därför uppgraderas reningsverket med en ny anläggning för förtjockning av slammet där den sista vätskan ska kramas ur inför att resterna blir svart gödning till åkrarna. Som kuriosa kan nämnas att avloppsrören som går mellan exempelvis Nacka och Henriksdal är 2 meter i diameter.

Expert på fukt kallas in

Då påväxt i dammet upptäcktes på väggarna i de två nedre skeppen uppdagades fuktproblem. Polygon som har stor erfarenhet av temporär klimathållning inom bygg och industri kontaktades och ett fyra månader långt uppdrag startade.

Full kontroll på fukthalten

“Då vi kom till platsen hade analyser redan påvisat att det förekom påväxt i damm på målade ytor i två av de fyra nya bergstunnlarna pga av för hög relativ luftfuktighet (RF). Begreppet RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket fukt som finns i förhållande till hur mycket fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur”, förklarar Peter Johansson, senior projektledare Bygg- och industriklimat på Polygon. “I de temporära klimatkontrollerna styr vi temperatur och luftfuktighet på olika sätt och med de metoder som krävs i varje enskilt projekt. Vår utrustning ligger i teknikens framkant och uppfyller miljökrav samtidigt som driftskostnaderna minskar”, förmedlar han. “Vi genomför löpande tillsyn för att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska, och hjälper till med fuktmätningar”, informerar Peter.

Anpassade lösningar

“Varje förtjockningskammare är ca 55  långa, 20 m breda och 8 m i takhöjd, så vi behövde sätta in maskiner med rejäl kapacitet för att klimathålla tunnlarna. Vi satte därför in en kraftig avfuktare kallad MA3000 per kammare där varje tork levererar 5000 kubik torrluft per timma”, meddelar Peter.

Bygget fortsätter

Bygget i tunnlarna kommer att pågå till 2030. Skulle ytterligare utmaningar eller behov av en trygg och kompetent samarbetspartner i alla frågor som rör fukt dyka upp finns Polygons kunskap här  - redo att nyttjas.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Peter Johansson.

Polygon klimathåller bergstunnlar
Polygon klimathåller bergstunnlar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt