Det hållbara alternativet

Räddar värden och arbetar skadeförebyggande

Polygon är det hållbara alternativet. Vår kärnverksamhet är att rädda värden och arbeta skadeförebyggande. Vi hjälper våra kunder att minska risken att skador uppstår samt minimerar konsekvensen om det oväntade händer. Men hållbart företagande är inte bara fokus på miljö utan innebär även att vi arbetar på ett hållbart och etiskt sätt med våra intressenter och anställda.


Polygons hållbarhetsprogram är grunden för hela vår verksamhet och är en naturlig del i allt vi gör. Vi kallar det för Vårt ansvar, vilket bygger på nedan tre pelare. 
 

Polygon - Vårt ansvar.PNG

  

Minska miljöpåverkan

Vår kärnverksamhet är att återställa snarare än att ersätta skadad egendom samt att förhindra att skador uppstår. Vi skadeförebygger och torkar istället för att riva. 

 • Vi återställer egendom, vilket minimerar avfall och användning av nytt material. 
 • Vår strategi är att utvidga vårt förebyggande erbjudande för att minska den totala skadekostnaden för våra kunder samt begränsa miljöpåverkan. 
 • Våra arbetsmetoder minskar både negativ miljöpåverkan och kostnader. 
 • När vår verksamhet påverkar miljön (tex användning av fordon, el och material) strävar vi efter att vara så effektiva som möjligt. 

Exempel 

 • Studie 2019 gällande hur man kan rädda ekonomiska värden genom att torka istället för att riva 
 • Samarbete med kunderna gällande hållbarhet.   

Förstahandsvalet som arbetsgivare 

Medarbetarna är Polygons viktigaste resurs. Vi har över 6 400 anställda i 16 länder och deras engagemang och kunskap är avgörande för vår framgång. 

 • Vi strävar efter ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarsfull och respektfull arbetsgivare i hela koncernen. 
 • Eftersom vi är ett tjänsteföretag styrs vi av våra värderingar, leveranskvalitet och kundnöjdhet. Tre avgörande parametrar för vår framgång. 
 • Att ge våra anställda och underleverantörer möjlighet att utvecklas samt en säker och inkluderande arbetsmiljö är en prioritet för oss. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och förbättra oss i allt vi gör. 

Exempel 

 • Säkerhetsackreditering genom ID06. 
 • Löpande lagstadgade undersökningar gällande exempelvis asbest. 
 • Koncernövergripande inkluderande åtgärder och utbildningar. 
 • Medarbetarundersökningen visar på ett stort engagemang och flera undersökningsresultat ligger över branschens riktmärke. Enligt undersökningen känner sig medarbetarna trygga på Polygon.
    

Ansvarig företagsamhet

Vi bedriver affärsverksamhet enligt hög etisk standard och styrs av våra kärnvärden integritet, ambition och empati.  

 • Vi strävar efter att agera ansvarsfullt. Följa reglerna, agera etiskt och ha en hög standard gällande integritet, ambition och empati i allt vi gör.
 • Polygon har en process för riskhantering. 
 • Utformade policys och utbildningar för att förhindra korruption och lagbrott. 
 • För att uppnå våra mål och nå ut till våra kollegor globalt använder vi Polygon Learning Zone. En plattform som säkerställer lärande och utveckling, vilket stöder efterlevnad av direktiv och kvalitetskrav. Den flerspråkiga portalen för lärande finns alltid tillgänglig för alla anställda och kan enkelt följas upp och granskas. 

  Exempel 

 • Fastställda policys, riktlinjer och förfaranden. 
 • Digitalt verktyg för att genomföra policys och riktlinjer. 
 • Integrationsplan för alla företag som vi förvärvar. 
 • Integrity line - möjlighet att anonymt kunna lämna åsikter, anmälningar och förbättringsförslag. 

 

Vill du veta mer om Polygons hållbarhetsprogram? Kontakta följande: 

Koncernens program        Camilla Annerling Barck
Sverige HR/Företagande  Fredrik Nygren
Sverige Miljö/Hållbarhet  Ingrid JohanssonPrenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt