Asbestsanering

Sanering
Service icon

Mellan åren 1922-1981 var asbest ett väldigt populärt byggmaterial, då det hade värdefulla tekniska egenskaper. Idag förstår vi även faran med det tåliga materialet. Har du en fastighet som behöver saneras eller en lokal där renovering eller rivning planeras?

Vad är asbest?

Asbest är ett fiberaktigt mineral som finns i naturen. De tunna fibrerna är starka och böjliga, tåliga mot kemikalier och höga temperaturer, har god ljud- och värmeisolerande förmåga osv. Som ett brandsäkert material användes asbest framförallt i badrum, kök, mellanväggar och rörisolering. Ordet asbestos kommer från grekiskan och betyder osläcklig.

När är asbest farligt?

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial, till exempel ett helt eternittak eller en orörd rörisolering, är i sig inte farliga för hälsan. Material behöver inte avlägsnas bara för att de innehåller asbest. Det är först då de asbesthaltiga materialen går sönder, tex vid borrning, sågning och rivning, som materialet blir farligt på grund av att det avger asbestdamm. Asbestfibrer är formade som mikroskopiska, sylvassa nålar och stannar i luften ganska länge. Har du då inte skyddsutrustning och därmed andas in dammet kan du bli väldigt sjuk då fibrerna kilar fast sig i andningsorgan och vävnader.

Var finns asbest?

Mellan åren 1922-1981 var asbest ett väldigt populärt byggmaterial, då det hade värdefulla tekniska egenskaper. Sedan 1982 är det totalförbjudet att använda asbest och sanering rekommenderas. Materialet återfinns ofta här:

 • Gasspisar: strålskydd på skåpsidor
 • Asbestcementskivor (eternitskivor)
 • Värmepannor
 • Kakelugnar
 • Rökgångsanslutningar
 • Ventilationskanaler
 • Brandisolering
 • Rörisolering
 • Fönsterbänkar
 • Fönsterkitt
 • Våtrumstapeter
 • Kakelfix och kakelfog
 • Plastmattor och golvplattor
 • Golvbeläggningar
 • Målarfärg, spackel, gips och kalk

Ansvarig för asbestinventering

Då rivning eller renovering av en fastighet planeras måste eventuell förekomst av asbest beaktas. Byggherren har det yttersta ansvaret för att detta sker. Det ska tidigt i processen kunna påvisas om asbesthaltigt material kommer att rivas. Vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten syns i ursprungliga ritningar av fastigheten. Om man är osäker på vad materialet innehåller ska man låta analysera materialprov. För att undvika oväntade kostnader rekommenderas att materialinventering och analys görs innan upphandling av rivningsentreprenör och att resultatet gällande asbestförekomst finns med i anbudsförfrågan.

Mer om ansvar vid hantering av asbest.

Komplett partner för hantering av asbest

Har du en fastighet som är byggd före 1994? Det är svårt att veta ifall asbest finns i materialet du ska hantera. Därför är det av yttersta vikt att via analys identifiera asbesthaltigt material innan renovering och rivning av lokal, fastighet eller byggnad genomförs. Polygons tekniker har stor erfarenhet av asbestsanering och tar hand om er fastighet från asbestinventering, analys och åtgärdsplan till sanering och bortförsel av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

Säker och miljöriktig asbesthantering

Polygons medarbetare som sanerar asbest är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det miljöfarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Asbest − säkert så länge vi gör rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt