Kvalitet och miljö

Polygon Sverige är kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9001 sedan 1994. Därmed garanteras en hög och jämn kvalitet i vårt arbete med möjlighet till spårbarhet och vi strävar alltid efter ständiga förbättringar i alla våra processer. Eftersom kvalitetsledningssystemet styr våra processer säkerställer vi en hög och jämn kvalitet. Det drar alla våra kunder nytta av.

Miljövänliga metoder och arbetsprocesser

Polygon Sverige är miljöcertifierade enligt ISO14001.

I vår verksamhet försöker vi använda så resurssnål teknik som möjligt i alla våra uppdrag, och genom att ständigt utveckla ny teknik och nya metoder effektiviserar vi arbetsprocesser och minskar energiförbrukningen ännu mer.

Räddar material hellre än nyanskaffning

Grunden i ett lyckat torkuppdrag är att vi lyckats rädda värden i form av material och tid, och det är samtidigt en stor del av vår miljöprofil. Vi räddar material genom att arbeta förebyggande eller genom att torka konstruktionen istället för att riva och sätta in nytt material. Eftersom vi hjälper till att återanvända material behövs inte nyanskaffning, och det minskar den negativa miljöpåverkan.

Vi sparar också tid åt våra kunder genom att föreslå kostnadseffektiva lösningar, och genom att vi kan hjälpa till att återanvända befintligt material.

Förbättrar och säkerställer inomhusmiljön

Vi också med att ständigt förbättra och säkerställa inomhusmiljön i samarbete med kunder och leverantörer. Under arbetets gång följer vi den lagstiftning som gäller för verksamheten, och vi tar hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser. Dessutom har vi en helhetssyn och väger in miljöbelastning när vi köper in varor, produkter, tjänster och resor. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt