Inomhusmiljöutredning

Besiktning och utredning
Service icon

Sund innemiljö är nödvändig för hälsan

Den största delen av vår tid tillbringar vi inomhus – i hemmet, på jobbet och i skolan för att ta några exempel. Studier visar att vi tillbringar 85-90 procent av vår tid inomhus.

En sund innemiljö är nödvändigt för hälsan och för att vi ska kunna prestera bra både på jobbet och hemma. Samtidigt är det flera faktorer som påverkar innemiljön: fukt, mikroorganismer, kemiska föroreningar, partiklar, ventilation och den termiska komforten.

Bred kunskap om fukt och inomhusmiljö

Polygon har lång erfarenhet av att ställa en korrekt diagnos på en byggnad och varje år utför vi ett stort antal utredningar av olika slag. Den breda kunskapen om fukt, i kombination med detaljkunskap om radon och andra ämnen gör att vi kan hantera de flesta frågor som rör inomhusmiljön. Majoriteten av de utredningar vi gör är skadeutredningar och inomhusmiljöutredningar. 

Huvudvärk, rinnande ögon, torr luft

I vissa fall är det uppenbart att något är fel eller skadat i byggnaden men andra gånger är det inte lika uppenbart. I de fallen är det ofta brukarna i fastigheten som reagerar med diffusa problem som huvudvärk, rinnande ögon och/eller näsa, upplevelse av torr luft etc. När den här typen av ohälsa uppträder hjälper vi er att ta reda på orsaken och hur stor utbredningen är. 

Systematisk innemiljöutredning

Vår utredningsmetodik är systematisk och väl utprövad. Först förbereder vi arbetet genom att definiera uppdraget, och vi studerar befintlig dokumentation som till exempel ritningsunderlag. Sedan besiktigar vi byggnaden på plats och intervjuar brukare med flera. Då gör vi en okulär kartläggning, fuktindikeringar och observerar byggnaden. När det behövs gör fuktkonsulten mätningar på plats, tar ut materialprover som analyseras i vårt eget laboratorium eller hos ett specialiserat analysföretag och ibland krävs även teoretiska beräkningar. All fakta från utredningen analyseras och därefter utarbetar vi ett åtgärdsförslag.

Enkätundersökning bland brukarna

Om bakgrunden till utredningen är att brukarna reagerar på inomhusmiljön så lägger vi en större tonvikt på brukarna. När det behövs gör vi enkätundersökningar bland brukarna för att få en kompletterande bild av problemen i inomhusmiljön.

Polygon är Sveriges ledande konsulter inom fukt och innemiljö och är specialiserade på skadeutredningar, projektering och mätuppdrag för att skapa en bättre inomhusmiljö för fastighetsägare. Kontakta oss direkt för ett förslag på hur ni kan hantera problemen. 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
icon
Varför välja Polygon

Polygon är Sveriges ledande konsulter inom fukt och innemiljö och är specialiserade på skadeutredningar, projektering och mätuppdrag för att skapa en bättre inomhusmiljö för fastighetsägare. Kontakta oss direkt för ett förslag på hur ni kan hantera problemen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt