Rivning och återvinning

Sanering
Service icon

Vi utför planerade rivningsarbeten vid renovering och ombyggnad eller akuta arbeten vid skada, allt beroende på rådande omständigheter. Bortforsling och sortering av farligt avfall är en självklarhet.

Rivning

Vår personal har bred erfarenhet av rivning i samband med skador och innehar certifikat för asbest, PCB och heta arbeten.

I samband med rivning sorterar vi materialet i container eller avfallssäckar på platsen eller i vår egen depå. Grundregeln för vårt arbete är att inte riva mer än nödvändigt, då ambitionen är att möjliggöra ett så tidigt återtillträde till bostad eller lokal som är möjligt.  Vid större rivningar i Stockholm använder vi oss av nogrannt kontrollerade underentreprenörer.

Återvinning

Vi följer respektive kommuns bestämmelser för återvinning. Bland annat sorteras följande: elektronik, kemikalier, färgspill, lysrör och glödlampor. Visst sorteringsarbete utförs av återvinningsentreprenörer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt