Nyheter

Dubblering av frostskador inleder året

Vatten och stormskador, Fukt

Den stränga kylan som slog till i början av året fick en ovälkommen konsekvens för husägare: sönderfrusna vattenledningar. Företag som åtgärdar vattenskador och de drabbade husägarnas försäkringsbolag märker en kraftig ökning av antalet fuktskador orsakade av spruckna rör. Polygon ger här sina råd till husägare som vill vara på den säkra sidan.

Läs mer

Nattlig insats på sjukhuset

Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Klockan 20.00 inkommer ett anrop till vår jour. En akut uttryckning krävs då det rinner vatten utmed väggarna på Sundsvalls Sjukhus samtliga 8 våningar. Den snabba nattliga hanteringen räddar mesta möjliga värden eftersom minimalt med rivning krävs.

Läs mer

Fuktexperter sammanstrålar i Lund

Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Under byggdoktorernas utvecklingsdag, som denna gång genomfördes tillsammans med fuktsakkunnigas erfarenhetsdag på Grand Hotel i Lund, stod Polygon för merparten av föreläsningarna. Temat för dagen var fuktskador och förebyggande fuktsäkerhetsarbete som även speglades i Fuktcentrums uppföljande infodag.

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Strax under 3000 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden början av juli till slutet november. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Översvämning efter extrem vårflod

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

På grund av snösmältning och kraftig nederbörd blev vårfloden extrem i norra delen av landet. I Torneälven var vattenflödena väldigt höga och jämförbara med rekordvårfloden 1968. Polygon fanns på plats för att pumpa vatten, statusbesiktiga och hantera torkning av översvämmade fastigheter - allt för att kunna rädda mesta möjliga värden.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt