Brandsanering

Sanering
Service icon

Lyckligtvis sker de flesta bränder utan personskador eller dödsfall. De materiella skadorna är dock ofta omfattande. En snabb och effektiv saneringsinsats gör att skadorna efter brand och släckvatten kan begränsas. Insatsen är avgörande för hur mycket av en brandskadad industris maskinpark som kan räddas eller hur snabbt en drabbad familj kan flytta tillbaka till sin bostad.

På uppdrag av försäkringsbolagen räddar vi värden för miljonbelopp, men även stora mängder emotionalla värden.

Hur går en brandsanering till?

Innan saneringsarbetet startar är det viktigt att göra en grundlig besiktning. Vilka delar av byggnaden kan saneras, vad bör rivas, vilket lösöre kan räddas? Därefter väljs saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar gällande lukt, grad av nedsotning och material. 

Det första som sker då saneringsarbetet startar är att lös egendom evakueras alternativt täcks över. Rivning av brandhärden kan då påbörjas och skadat material sorteras och disponeras i återvinningen. Därefter avlägsnas sot genom dammsugning och torkning. 

För att få bort brandlukt behandlas avslutningsvis ytorna, oftast via jonisering eller ozonbehandling. Vid jonisering producerar ett aggregat negativa joner i inomhusluften och syreklungor av förorenade partiklar samlas upp i ett filter. Ozonbehandling innebär att ozongas bryter ner mikroorganismerna som ger dålig lukt.

Vid riktigt kraftig lukt kan patentering behövas. Det betyder att väggar och tak målas med en spärrfärg för att försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen. Hjälper inte denna åtgärd behöver hela bostaden saneras och renoveras.

Behov av asbestsanering stort efter brand

Kom ihåg att det efter en brandskada kan bli ett akut behov av asbestsanering, då de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden. 

Vad händer med lös egendom vid brand?

Vi erbjuder även lösöresanering och lagring, vilket innebär att vi hjälper er att sanera, luktbehandla och magasinera samtligt eller delar av lösöret under perioden då fastighet eller lokal återställs.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt