Fuktsäkerhetsprojektering

Specialister på projektering

Med en fuktkonsult från Polygon och AK-Konsult kan du också få hjälp med fuktsäkerhetsprojektering när du uppför en ny byggnad eller arbetar med om- eller tillbyggnad. Vi är specialiserade på projektering och är vana vid att stötta arkitekter, konsulter, projektledare och VVS-projektörer för att ta några exempel. Det finns också en fördel med att ha två oberoende roller för fukt – en fuktssakkunnig hos beställaren och en fuktsäkerhetsprojektör som arbetar för konsulter eller entreprenör.  

ByggaF anpassas för uppdraget

I vårt arbete utgår från ByggaF som är utarbetad av Fuktcentrum. Den modellen anpassar vi sedan på olika sätt för att passa uppdraget och produktionsmiljön.