PCB-sanering

Sanering
Service icon

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier, vilka förbjöds helt i Sverige 1978. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid och har skadliga effekter på djur, människor och miljö.

Var finns PCB?

I Sverige är det organiska miljögiftet PCB vanligt förekommande i fastigheter och lokaler som byggts eller renoverats mellan 1956-1973. PCB finns exempelvis i vissa fog- och golvmassor, förseglingsmassa för isolerrutor och oljebrännare. Det kan även förekomma PCB i kondensatorer som producerats ända in på 80-talet, exempelvis i lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner och torktumlare.

Fastighetsägaren ansvarig för inventering

Byggnader som innehåller PCB behöver saneras. Enligt PCB-förordningen (2007:19) måste exempelvis inventering och märkning av fogmassor och kondensatorer innehållande PCB ske. Fastighetsägarna är ansvariga för att en inventering utförs. Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska även redovisa hur det PCB-haltiga avfallet ska tas om hand.

Vi gör allt från inventering och åtgärdsplan till sanering och avfallshantering

Har du en fastighet som behöver PCB-saneras? Polygons specialister har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från PCB-inventeringar, analyser och åtgärdsplan till sanering och bortförsel av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.

Säkert och miljöriktigt

Polygons medarbetare som sanerar PCB är utbildade av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Vi följer SFRs riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd. Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt och innehar transport- och mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt