Fjärravläsning

Mätning och provtagning
Service icon

Övervaka fuktnivåer och klimat på distans

Polygon erbjuder ett egenutvecklat system för fjärravläsning som övervakar klimatet vid temporära installationer på en byggarbetsplats. Förändringar i klimatet upptäcks på ett tidigt stadium och rätt åtgärd kan sättas in för att säkerställa rätt resultat.

Med fjärravläsning får du en realtidsloggning av uttorkningsklimatet på byggarbetsplatsen. Systemet är i drift dygnet runt, och registrerar avvikelser i temperatur eller luftfuktighet. Allt du behöver göra är att logga in på en webbsida där alla uppgifter och diagram redovisas klart och tydligt. Du kan även ladda ner informationen i Excel-format för att använda dem i andra beräkningar och presentationer.

Systemet är till för att underlätta planering och överblick. Om en dörr står öppen eller ett väderskydd blåser sönder får du veta det. Med vårt system för fjärravläsning har du all kunskap du behöver, när du behöver den.

Ger en tydlig överblick av förändringar 

Fördelen med systemet är att graferna visar trender och förändringar, inte bara enstaka mätresultat som vid manuell mätning. Restiden för manuella mätningar minskar samtidigt som tillförlitligheten ökar. Eftersom eventuella avvikelser i byggklimatet registreras kan vår tekniker tidigt upptäcka förändringen och förbereda en åtgärd redan innan klimatförhållandena har ändrats. Fjärravläsning gör det också möjligt att på ett effektivt sätt kontrollera utrustningen vilket minimerar energianvändningen.

Informationen i systemet gör det också lättare att spåra orsaken till avvikelser i andra fuktmätningar på byggarbetsplatsen. Ett exempel är RBK-mätningar i betong som kräver temperaturstabilitet vid mätpunkten. För att kunna uppfylla kravet får ofta RBK-teknikern inloggning till Polygons system för fjärravläsning. 

Kompletterar slutdokumentationen

Våra erfarna tekniker hjälper till att sätta upp systemet och placerar mätarna där de ger mest information. Du väljer vilka personer som ska få tillgång till informationen – platschefen, fuktsäkerhetsansvarig för produktion eller projektering.

Diagrammet fungerar även som dokumentation över klimatet på byggarbetsplatsen, och kan överlämnas till beställaren i samband med slutdokumentation. 

Ladda ner produktbladet i pdf-format. 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235

Vi åtgärdar innan torkförhållandena ändras

Med fjärravläsningen kan vi ge dig snabba svarstider, pålitlighet och resultat:

  • Eventuella problem med utrustningen upptäcks omedelbart och vår tekniker hinner åtgärda detta innan klimatförhållandena förändras.
  • Kraftfulla batterier gör att utrustningen fungerar överallt där det finns mobiltäckning.
  • Systemet alarmerar även vid strömavbrott.
  • Fjärravläsning gör det möjligt att på ett effektivt sätt kontrollera utrustningen vilket minimerar energianvändningen.

Produktblad i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt