Partiklar

Mätning och provtagning
Service icon

Mät partiklarnas typ, antal eller massa

Partiklar är en av många föroreningar i inomhusmiljön. De kan tillföras via byggnadsmaterial, ventilationssystem, skadat material eller genom utomhusluften. Genom att mäta partiklar kan man få svar på var partiklarna kommer ifrån och vilka halter det rör sig om. För att mäta partiklar kan flera olika metoder användas. Det går att mäta partiklarnas typ, antal eller massa. Våra fuktkonsulter väljer alltid den metod som är mest lämplig för uppdragets syfte.

Utvärdera ventilationssystem

Genom att mäta partiklar kan du utvärdera filtereffekten i ett ventilationssystem och ta reda på hur utomhusluften påverkar inomhusmiljön. I vissa fall syns avlagringar runt ventilationsfönstret, andra gånger har man kanske genomfört åtgärder i huset med byggnadsarbeten eller saneringar och vill veta om och i så fall hur det har påverkat luften inomhus. Vi hjälper er att mäta och jämföra aktuella värden med uppsatta målvärden. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt