Avfuktning och torkning

Avfuktning
Service icon

Sveriges största maskinpark för torkning

Polygon har Sveriges största maskinpark med över 10 000 torkapparater. Varje år kapacitetstestar vi all utrustning enligt vårt ISO-system för att säkerställa att de är i full funktion. Med ledande teknik kan vi ombesörja snabba och effektiva torkinsatser och hjälpa våra kunder att följa de lagar och riktlinjer som finns för torkning. Visste du att du behöver följa Boverkets rekommendationer och Folkhälsomyndighetens vägledningar vid avfuktning?

Följ lagkraven och värdesäkra egendomen

Men det är inte enbart lagkrav som gör det här arbetet angeläget. Vår avsikt är att hjälpa er att värdesäkra egendomen. Därför måste vi agera snabbt för att ta kontroll över skadesituationen och samtidigt minska olägenheten för de som är drabbade av skadan. Det minskar också följdskador.

Minimerar driftsavbrott och störningar

När vi kommer till skadeplatsen arbetar vi parallellt med den löpande verksamheten för att minimera störningar och driftsavbrott för er. Några exempel på hur vi arbetar är klädaffären som drabbades av ett rörläckage som riskerade att förstöra varorna i butiken. Vi såg till att butiken kunde hålla öppet samtidigt som vi snabbt arbetade med att stoppa och torka upp läckaget. Vi kunde också hjälpa en skola där någon hade satt igång sprinklersystemet en fredag eftermiddag. På måndag morgon var skolans verksamhet i full aktivitet igen. Ytterligare ett exempel är en sändning med nya bilar som blev dränkta i vatten under ett skyfall. Genom att vi snabbt och smidigt lyckades torka bilarna blev de snart färdiga för försäljning.

Noggranna mätprotokoll

Allt vårt torkarbete redovisas i ett mätprotokoll. Där framgår fuktnivån när vi kom till platsen och hur fuktnivån gradvis sänkts under torksinsatsen. Den här dokumentationen överlämnar vi sedan till vår uppdragsgivare. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt