Skyfall och skyfallsskador

Avfuktning
Service icon

Vi hjälper dig att hantera översvämningsskadorna

Skyfall brukar definieras som ett kraftigt regn under en begränsad tid. Dessa kan leda till att exempelvis dräneringar och dagvattensystem inte kan hantera de stora vattenflödena, vilket i sin tur kan leda till översvämning av källare och våningsplan. Det behöver inte vara häftiga regn som ger sådana skador, utan även långvariga ”normala” regn kan göra att marken mättas. Då marken inte längre kan absorbera mer vatten uppstår vattensamlingar som kan ge liknande skador på byggnader som skyfallen.

Det är för väl att skyfall fortfarande är relativt sällsynta i Sverige, men i takt med ökade klimatförändringar kommer de att bli alltmer vanliga. För dig som boende eller fastighetsägare kan skadorna tyvärr bli betydande. Polygon finns alltid vid din sida för att begränsa de skador som uppstår och hjälpa dig genom återställningsprocessen.

Min bostad drabbades av översvämning efter skyfall – vad ska jag göra?

Skyfall drabbar oftast många i ett visst område samtidigt och belastningen på räddningstjänsten, försäkringsbolag och skadehanteringsföretag är stor. Därför är det bra om du på egen hand försöker begränsa skadan i ett tidigt skede:

  • Avleda eller stoppa inflödet om vatten rinner in från tomt eller gata.
  • Plugga igen golvbrunnar om vatten trycks in via avloppssystem eller dagvattenbrunnar.
  • Flytta möbler och lösöre från den vattenfyllda byggnadsdelen.
  • Pumpa ut så mycket vatten som möjligt om tillgång till pump finns.

Anmäl skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag kommer därefter att skicka Polygon eller något annat skadeföretag till anmäld plats. 

Vad händer sedan?

Hanteringen av skadan görs normalt i följande steg:

Akut fas

En sk stabilisering av skadan görs, vilket vanligen sker genom att installera en avfuktare i den skadade byggnadsdelen för att hålla luften torr. Detta förhindrar att påväxt uppstår på ytskikt, men exempelvis reglar och byggnadskonstruktioner kan ej torkas. Om den drabbade byggnadsdelen exempelvis är en oinredd källare eller ett garage kan den initiala installationen räcka som avfuktningsåtgärd.

I denna fas görs även en bedömning av skadans omfattning samt vilka fortsatta åtgärder som krävs. Detta blir underlag för försäkringsbolagets reglering.

Friläggning av dolda konstruktioner

Ofta krävs friläggning av delar av byggnaden så att blöta reglar, syllar och liknande kan torkas. Det kan innebära att gipsskivor rivs eller att hål tas för att kunna blåsa in torr luft till det våta eller fuktiga området. I vissa fall görs rivning samtidigt av allt som inte kan avfuktas utan skador och som måste återuppbyggas.

Avfuktning

Genom att rikta torr luft mot de fuktiga delarna av byggnadskonstruktionen avfuktas de ner till en godkänd nivå. Tiden det tar beror exempelvis på om materialet är trä eller betong. Det kan ta mellan tre och tio veckor.

Sanering och desinficering

Vid skyfall kan avloppsvatten pressas tillbaka upp genom rör och avrinningssystem och via din toalett eller ditt avlopp orsaka omfattande skador. Efter en översvämning med sk orent kontaminerat vatten kan det krävas att byggnaden desinficeras/saneras. Detsamma gäller även om det uppstått mögelpåväxt, då vi med så miljövänliga medel som möjligt hanterar mögel och bakterier. Det finns även olika tekniker och metoder för att ta bort dålig lukt.

Återuppbyggnad

När byggnaden är torr kan processen med återuppbyggnad starta. Detta arbete utförs av ett byggföretag.

Hur hanteras kostnader och vad täcker min försäkring?

Villkoren i din försäkring tillsammans med skadereglaren på ditt försäkringsbolag avgör hur skadan ersätts ekonomiskt. I vissa fall kan skadan kontantersättas och i andra fall utser försäkringsbolaget företag som återställer de skadade delarna av din bostad. Oavsett hur skadan regleras behöver en besiktning göras som underlag för reglering samt torkning och eventuell sanering genomföras.

 

Har du vidare funderingar kring Skyfallsskador? Vänligen kontakta kent.bergstrom@polygongroup.com.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt