Miljösamordning byggprojekt

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Vi leder och samordnar ert miljöarbete

När du anlitar oss som miljösamordnare bistår vi dig som byggherre eller byggentreprenör med värdeskapande miljöledning på flera sätt. Oavsett om ni har valt en miljöcertifiering eller en egen kravställning för miljön så kan vi hjälpa er att samordna arbetet. Vi tar hand om uppföljning, rådgivning och dokumentation från tidiga skeden och vidare genom projektering, produktion och till slut överlämning till drift.

Under arbetets gång ombesörjer vi frågor som rör:

 • Byggmaterial
 • Energi
 • Innemiljö
 • Utemiljö
 • Förorenad mark
 • Avfall
 • Myndighetsfrågor
 • Andra relevanta miljörelaterade frågor i byggprojektet

Genom att tidigt implementera miljökraven sparar du både tid och pengar samtidigt som det är lättare att samordna alla miljöfrågor under projektets gång. Tillsammans kan vi ta fram:

 • Konkreta miljökrav i tidigare skeden
 • System för miljödokumentation
 • Kontraktskrav
 • Miljöprogram
 • Checklistor
 • Stöd i inköp av miljökritiska leverantörer
 • Egenkontroller till projektörer, underleverantörer och leverantörer med uppföljning och revision
 • Materialkrav som till exempel Byggvarubedömningen
 • Miljörelaterade planer
 • Dokumentationskontroller under produktion och hos underentreprenörer
 • Trygg överlämning till förvaltning
 • Uppföljning av drift

Vi kan också genomföra skadeutredningar och brukarenkäter. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt