Håltagning

Sanering
Service icon

Vi utför håltagning i alla konstruktioner på adekvat sätt exempelvis via borrning, wire eller väggsågning.

Efter avslutad håltagning görs en grovstädning där vi tar hand om sopor och miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

En noggrann dokumentering med dagbok och kamera utförs under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete. Om kunden önskar kan ett håltagningsprotokoll utföras som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. 

Återvinning

Vi följer respektive kommuns bestämmelser för återvinning. Bland annat sorteras följande: elektronik, kemikalier, färgspill, lysrör och glödlampor. Visst sorteringsarbete utförs av återvinningsentreprenörer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt