Håltagning

Vi utför håltagning i alla konstruktioner på adekvat sätt exempelvis via borrning, wire eller väggsågning.

Efter avslutad håltagning görs en grovstädning där vi tar hand om sopor och miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller.

En noggrann dokumentering med dagbok och kamera utförs under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter avslutat arbete. Om kunden önskar kan ett håltagningsprotokoll utföras som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. 

Återvinning

Vi följer respektive kommuns bestämmelser för återvinning. Bland annat sorteras följande: elektronik, kemikalier, färgspill, lysrör och glödlampor. Visst sorteringsarbete utförs av återvinningsentreprenörer.

Behov av saneringshjälp?

020-235 235 order@polygongroup.com

Vi erbjuder även följande tjänster

 • Vattenskadesanering
 • Brandsanering
 • Mögelsanering
 • Luktsanering
 • Asbestsanering
 • PCB-sanering
 • Specialsanering
 • Avloppsskador
 • Egendomssanering
 • Lösöressanering
 • Rivning
 • Bortforsling och sortering av farligt avfall
 • Lagring av sanerat lösöre