Specialsanering

Specialsanering innebär saneringar som kräver speciella insatser. Många gånger handlar det om sanitära olägenheter som kraftig misskötsel av en bostad, vilket ställer krav på omfattande rengöring. Polygon och AK-konsults medarbetare har lång erfarenhet av specialsanering och gör både totalsaneringar och akuta insatser.

Medarbetarna har tystnadsplikt och besitter en stor empatisk förmåga då vi möter de skadedrabbade i prekära belägenheter.

Städmaterial och rengöringsmedel som används är skonsamma både mot miljö och underlag. Vilken metod som används anpassas efter varje enskild situation. De vanligast förekommande är desinficering, foggning, ozonering och spärrmålning. Läs mer om Luktsanering.

Vi erbjuder även följande tjänster

 • Brandsanering
 • Vattenskadesanering
 • PCB-sanering
 • Asbestsanering
 • Mögelsanering
 • Avloppsskador
 • Egendomssanering
 • Lösöressanering
 • Rivning
 • Bortforsling och sortering av farligt avfall
 • Lagring av sanerat lösöre

Behov av saneringshjälp?

020-235 235 order@polygongroup.com