Miljöcertifiering

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Vi samordnar er miljöcertifiering

Miljöcertifieringar är ett verktyg för att skapa gröna och framtidssäkra byggnader, minska risker och öka affärsvinsten. Polygon har Sveriges främsta kompetens inom miljöcertifieringar och hållbart byggande och hjälper dig att välja rätt certifieringssystem som passar både projektets ändamål och dina önskemål. Det finns olika alternativ att välja mellan. Tillsammans går vi igenom vilken certifiering och helhetslösning som kombinerar kundvärde, affärsnytta och hållbarhet för er. Eftersom vi har kompetens på ett flertal certifieringar kan vi hjälpa er att välja rätt.

Miljöcertifieringar leder till lönsamma byggnader

Undersökningar visar att gröna byggnader ofta har lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde, ökad produktivitet och lägre risk. Därför har olika certifieringar gradvis blivit mer efterfrågade och vi kan idag hjälpa er att välja mellan de certifieringar som är vanliga på marknaden.

Ibland blir det aktuellt att certifiera ett redan startat projekt – bostäder, kontor, skolor eller ett sjukhus. Tillsammans kommer vi överens om miljökravsnivån och sedan styr våra miljösamordnare efter det. Vi följer med i projektet från start till mål med certifiering, verifiering och dokumentation.

Så hjälper vi dig med hållbart byggande

Under förstudien hjälper vi dig att välja rätt verktyg för miljöarbetet och avgör vilket certifieringssystem som passar bäst för er. Vi tar fram miljökrav, miljöprogram och samordnar hela arbetet kring miljöcertifieringen. Vidare tar vi fram checklistor och miljöplaner, och vi kan också hjälpa till med inventering av fukt, miljöfarliga ämnen och radon inför ombyggnad. Vi stöttar produktionen genomgående och tar hänsyn till avfall, kemikalier, energi, inomhusmiljö, material och fukt.

Under projektet sköter vi utbildning och uppföljning av projekteringen utifrån miljöcertifieringens krav eller andra miljökrav. Vi följer upp och genomför revision av projektörers miljöplan och egenkontroller och annan miljörelaterad dokumentation. Vi gör också en löpande uppföljning av miljön genom:

  • Uppföljning av underentreprenörer
  • Miljöronder
  • Miljörevisioner av leverantörer
  • System för miljödokumentation inklusive granskning och godkännande
  • Utbildning av produktionspersonal i miljökrav
  • Miljöutbildning av brukare och driftpersonal
  • Materialkrav som till exempel Byggvarubedömningen
  • Stöd i inköp av miljökritiska leverantörer

Vi gör också löpande uppföljning av miljökraven i produktionen och bedömer hur entreprenören lever upp till sitt åtagande genom att göra stickprovsgranskning av dokumentationen.

Vi kan också genomföra skadeutredningar och genomföra brukarenkäter.

Certifierade miljösamordnare

På Polygon har vi medarbetare som är CMF-certifierade miljöinventerare, Diplomerade fuktsakkunniga samt sakkunniga på radon. Vi har certifierade miljösamordnare för samtliga miljöcertifieringssytem. 


Några av de vanligaste certifieringarna:

Miljöbyggnad

Den här certifieringen är baserad på svenska byggregler och byggpraxis. Den kan användas för att certifiera nya eller befintliga bostäder eller lokaler. Systemet tar hänsyn till byggnadens prestanda och bedömer energi, inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld.

LEED

Det internationella systemet LEED från USA gör en helhetsbedömning av byggnadens energi- och resursanvändning och hur byggnaden påverkar omgivning och miljö. Alla typer av nya eller befintliga byggnader kan certifieras.

BREEAM IN USE

BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och utvecklades i Storbritannien 1990. Det är ett certifieringssystem för befintliga byggnader (undantaget bostäder). Byggnaden ska  ha varit i drift i minst 2 år föratt få certifieras enligt BIU. 

Green Building

Green Building är ett EU- initiativ från 2004 som används när företag och organisationer vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Numera omfattar Green Building även bostäder. Kravet är att byggnaden ska använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Svanen

Det officiella nordiska miljömärket Svanen infördes av Nordiska Ministerrådet 1989 för att fokusera på energi och hälsa. Numera omfattar Svanenmärkningen även småhus, flerbostadshus, förskolebyggnader, koncepthus och enskilda projekt.

WELL

En certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer. Används för byggnader, kommersiella interiörer och stadsdelar.

NollCO2

En påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

Nollenergihus

Sveriges Centrum för Nollenergihus bildades 2010 och certifierar Nollenergihus, Passivhus och Minienergihus som är lågenergihus. Kravet är minimal energianvändning. Certifieringen reglerar även byggnadens klimatskal, inneklimat och fukt. 

 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235

Miljösamordning byggprojekt

När du anlitar oss som miljösamordnare bistår vi dig som byggherre eller byggentreprenör med värdeskapande miljöledning på flera sätt.

Polygon är medlem i råd för Leed och Miljöbyggnad - miljöcertifiering

Medlem i råd för Leed och Miljöbyggnad

Maria Nordberg, Polygons chef för miljötjänster, sitter i det operativa rådet för certifieringssystemet Miljöbyggnad på Sweden Green Buildning Counsil. Hon är även medlem i det operativa rådet för det internationellt mest kända miljöcertifieringssystemet Leed, där hon deltar i arbetet med att anpassa det amerikanska systemet till svenska regler och lagar.

Skadeförebyggande arbete

Med Polygons förebyggande tjänster och lösningar minimeras risken att fukt- och vattenskador uppkommer i byggnader. Om skadan aldrig inträffar eller om den upptäcks i tid sparar vi både på miljö och plånbok. 

Skadeförebyggande teknik

Sensorer i kombination plattformen, Fairtrail, möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage så att skador kan förebyggas och minimeras. Tillsammans med Polygons expertis och övriga tjänsteutbud kan denna helhetslösning spara mer tid och pengar, samt utgöra en hållbar lösning för minskad CO2- påverkan. Vi identifierar risker och skapar en kundanpassad lösning för att förebygga vattenskador i din fastighet. 

Torka istället för att riva 

Produktion av byggmaterial är i byggbranschen en stor källa till koldioxidutsläpp. Genom att torka fukt- och vattenskadad konstruktion istället för att riva minskar behovet av material för återuppbyggnad. Att torka istället för att riva är ett av de arbetssätt Polygon använder för att minska klimatpåverkan. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt