Fuktskadeutredning

Besiktning och utredning
Service icon

Fuktens orsak och omfattning

När skadan är ett faktum hjälper vi till att utreda skadornas orsak och lämnar förslag på åtgärder. Underlaget du får av våra fuktkonsulter kan också användas i kontakten med ditt försäkringsbolag.

När vi gör en fuktskadeutredning får du en komplett utredning som följer vår beprövade utredningsmodell. Syftet är att identifiera fel, risker och brister i konstruktionen som kan bidra till en försämrad inomhusmiljö. I en fuktskadeutredning är byggnaden alltid utgångspunkten, och vi tar även hänsyn till installationssystemen.

Varför har vi en fuktskada i byggnaden?

I en fuktskadeutredning tar vi reda på utbredningen och orsakssambandet som visar varför skadorna har uppkommit över huvud taget. Vidare bedömer vi risken för att fuktskadorna påverkar inomhusmiljön och ger åtgärdsförslag för att avhjälpa skadorna.

Några varningstecken som antyder att det kan finnas fuktproblem i byggnaden:

  • Krypgrund
  • Kondens på insida fönster
  • Vattenskada har inträffat
  • Lång torktid för handdukar
  • Missfärgade/svärtade golv
  • Platta på mark-konstruktion med ovanliggande isolering
  • Mögellukt
  • Synligt mögel
  • Buktande golv

Kräver kunskap i byggnadsteknik och byggnadsfysik

En fuktskada är ofta ett resultat av många faktorer men det kan också röra sig om ett specialfall. Därför kan alla orsaksförhållanden inte beskrivas av en generell rutin.

För att kunna lämna rätt åtgärdsförslag krävs kunskap i byggnadsteknik, byggnadsfysik och andra egenskaper som förmåga till kritisk granskning och sunt förnuft. Polygons skadeutredare har dokumenterat hög kompetens och lång erfarenhet som borgar för att du får rätt hjälp. 

 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
icon
Varför välja Polygon

Polygons skadeutredare har dokumenterat hög kompetens och lång erfarenhet som borgar för att du får rätt hjälp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt