Hälsa och säkerhet

Alla tänkbara försiktighetsåtgärder

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av största vikt för oss på Polygon. Vi har en tydlig metod för att förebygga olyckor och skador på alla våra arbetsplatser. Vi gör även täta uppföljningar av sjukfrånvaro och övervakar arbetsrelaterade skador genom månadsvis rapportering. Eftersom vi arbetar i riskfyllda miljöer där olyckor kan förekomma vidtar vi alla tänkbara försiktighetsåtgärder.

Utbildning och riktlinjer för hälsa och säkerhet

För att minska risken för olyckor har vi utformat riktlinjer för hälsa och säkerhet, och vi utbildar regelbundet all personal. I vår verksamhet är skyddsutrustning, skyddskläder och luftfiltrering särskilt viktiga för att undvika exponering mot skadliga ämnen.

Vi använder också lämplig luftfiltrering när vi rengör en plats för att undvika spridning av mikrober och potentiellt farliga partiklar till utomhusmiljön. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt