Frågor och Svar

Vårt ansvar
Service icon

De vanligast förekommande frågorna

 

1. När har ni möjlighet att komma ut?

Man får räkna med ett par dagar, ibland upp till en vecka. 

2. Det är ganska akut, jag har ju en vattenskada? 

Sprutar vatten fortfarande? Kontakta en rörmokare. Då själva läckaget är hanterat kontaktar du oss för vatten- och fuktskadekontroll.

Är det avloppsvatten som orsakat skadan? Då kan vi inte rädda värden kring skadan eftersom ytan som nuddat vattnet är kontaminerad. Vi kan då boka in saneringstekniker att hjälpa dig hantera skadat område innan vi bokar in en tid för vatten- och fuktskadekontroll.

Om det gäller en färskvattenskada är frågan när skadan skedde. Inom 48 timmar räknas skadan som akut och inom en vecka från skadetillfället kan vi fortfarande rädda värden genom att torka upp skadan. Efter en vecka är redan risken stor för mögelpåverkan, vilket gör att större ingrepp och utredning behövs. 

3. Vad händer när jag anmält en skada till försäkringsbolaget?

När det oönskade och oväntade händer. När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag påbörjas en process som leder fram till en bedömning gällande skadan. Täcker din försäkring händelsen, hur sker regleringen av ersättning och hur ska åtgärdandet av skadan gå till? Men vem ansvarar egentligen för vad i denna skadeprocess: Polygon, försäkringsbolaget eller försäkringstagaren? Läs mer här.

4. Var har Polygon kontor? 

Vi har kontor runt om i landet. För att se närmare klicka här.

5. Hur länge ska avfuktaren stå?

Man brukar säga runt 3-4 veckor, men det beror på vad det är för typ av skada samt vilket material som ska torkas.  

6. Kan jag stänga av avfuktaren en stund?

Det kan ni göra, men eventuellt kan det ta lite längre tid innan skadan torkar.  

7. Jag misstänker asbest i mitt hus. Vad gör jag?

Ett asbestprov tas och lämnas på analys. Utifrån provsvaret går man vidare med åtgärdsförslag. 

8. Jag har dålig lukt hemma. Vad kan göras åt det?

En fuktkonsult kan utreda om det finns bakomliggande anledningar till "dålig lukt" som tex fuktskador i byggnadsmaterial eller konstruktion och bakteriell påväxt.

En saneringstekniker kan även göra en luktkontroll och utifrån den avgörs om man ska prova med jonisering/ozonbehandling eller om ytorna måste rengöras först. 

9. Kan jag beställa som privatperson och fakturan gå till försäkringsbolaget? 

Nej, vi kan bara fakturera den som lägger beställningen till oss.

10. Gäller ROT avdrag?

Nej, på denna typ av arbeten görs inga ROT-avdrag.  

11. Vilket OCR-nummer gäller? 

OCR-numret är samma som fakturanumret ni hittar på er faktura. 

12. Är min skada ersättningsbar?

Alla försäkringsbolag har olika bestämmelser, så ni måste vända er till ert försäkringsbolag för att få veta vad just de har för policy angående detta. 

13. Varför kan ni inte ta emot beställning via telefon från privatperson? 

När ni gör en beställning på vår hemsida eller via länken vi mailar till er, så finns det en ruta som måste kryssas i av er som beställare av tjänsten. Det är ett godkännande av allmänna villkor. En överenskommelse mellan er som beställare och oss som utförare. 

Läs villkoren här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt