Nyheter

Polygon engagerar sig i Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Nyheter, Miljö

Polygon-koncernen ökar nu klimatengagemanget genom att sätta upp mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatforskningen och SBTi. För bara några år sedan handlade klimatarbete endast om att ”göra något bra”. På grund av ökade omvärldskrav och ny lagstiftning är idag ett aktivt klimatarbete snarare en förutsättning för att kunna skapa goda affärer.

Läs mer

Miljö prioriteras i nybyggt bostadsområde

Miljö

Förslaget att skapa ett nytt naturnära bostadsområde i Tumba utanför Stockholm godkänns. Projektet som består av tre etapper ska bidra med 400 nya bostäder, en förskola och ett parkeringshus i området Kassmyra. Polygon anlitas av fastighetsutvecklaren Scandinavian Property Group (SPG) för strategisk miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordning samt miljösamordning och miljöcertifiering i samtliga etapper.

Läs mer

Polygon hanterar hållbart fastighetsskador

Nyheter, Miljö

En bilaga till Dagens Industri har intervjuat Polygons hållbarhetsansvariga Camilla Annerling Barck hållbar hantering av fastighetsskador. Fastighetsbranschen står för drygt en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi hjälper företag inom bygg och fastighet att med hållbart byggande och förvaltning minska både negativ miljöpåverkan och kostnader.

Läs mer

Komplicerat projekt bakom anrik fasad

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Riskkonstruktioner, Miljö

I november 2017 utbryter en omfattande brand på Biblioteksgatan i Stockholm. Fastighetens innandöme totalförstörs medan stenfasaden, inspirerad av medeltida arkitektur, står kvar. Nu pågår arbetet med att bygga upp en ny fastighet innanför den unika 120 år gamla fasaden. Fastighetsägaren Hufvudstaden har anlitat Polygon som miljösamordnare för produktion inom Mark och Grund samt som beställarens rådgivare inom fuktsäkerhet i detta spektakulära projektet.

Läs mer

Gasverket hus 8 vinner ROT-priset 2021

Nyheter, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Miljö

Projektet Gasverket hus 8 har vunnit Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Polygon har varit delaktiga för CA Fastigheters räkning och ansvarat för den strategiska miljöstyrningssamordningen.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt