Nyheter – Nyheter, Miljö

Engagemang kring miljöberäkning á la Greenhouse Gas Protocol (GHG)

För att säkerställa att vi minskar miljöpåverkan inom de områden där vi kan gör störst skillnad mäter vi vårt miljöavtryck (scope 1,2,3).

Eftersom stora delar av våra kunders miljöpåverkan, ungefär 80-90%, kommer från värdekedjan är våra kunder beroende av leverantörer för att kunna minska sitt avtryck och Polygon är fast beslutna att stötta dem.

Vi är marknadsledare i vår bransch i Europa och känner ett ansvar att driva denna omställning. Därför träffades ett par av representanterna från koncernens 16 länder för att dela erfarenheter.
 
Tack för ert engagemang och att ni lever upp till vårt varumärkeslöfte, Alltid vid din sida. Camilla Annerling Barck, Toumas Nironen, Nick Gilbert, Cor van Vliet, John van den Boom, Cornelia Czenkusch, Karin Viedenz, Ingrid Johansson, Rebekka Marcus Andersson, Sisse Tjørnehøj Russell, Kevin Lockard, Sindre Ulvestad, Espen Helland.

"Du kan inte förbättra det du inte mäter." - Peter Drucker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt