VÅR Historia

Polygon är ett ungt företag med långa traditioner och gedigen erfarenhet. Den svenske entreprenören Carl Munters lade grunden till Munters torkteknik år 1955. Verksamheten började med ett luftkonditioneringssystem baserat på evaporativ kylning och avfuktning och har sedan dess utvecklats vidare.

Innovation och entreprenörsskap

Som välkänd innovatör inom avfuktning startade Munters AB en division kallad Moisture Control Services, MCS, år 1985. Försäkringsbolagen och deras underleverantörer anlitade Munters för att torka vattenskadade fastigheter, och under 1990-talet växte MCS till ett globalt företag med verksamhet i över 20 länder.

Strategiska förvärv inom skadekontroll och fukt 

I oktober 2010 blev det som tidigare varit division MCS inom Munters ett eget självständigt bolag under namnet Polygon, ägt av riskkapitalbolaget Triton.

Under 2012 gjorde Polygon två strategiskt viktiga förvärv – det tyska skadebegränsningsföretaget VATRO och det ledande fuktkonsultföretaget AK-konsult i Sverige. Med VATRO blev Polygon nästan dubbelt så stora och ökade sin närvaro på den viktiga tyska marknaden dramatiskt. AK-konsult, som grundades 1990 av Anders Kumlin, tillförde spetskompetens inom bland annat skadeutredning, sakkunnigtjänster och inomhusmiljöutredningar.

AK-konsult i framkant inom fukt- och inomhusmiljö

AK-konsult har under årens lopp haft ambitionen att vara ledande inom fukt- och inomhusmiljö. Varje år har AK-Konsult deltagit vid olika nationella och internationella konferenser som rör inomhusmiljöproblem och presenterat eget material eller varit medförfattare. AK-konsult har dessutom deltagit i olika forskningsprojekt som rör fukt och inomhusmiljöfrågor och sitter i styrelsen för Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Tillsammans har AK-konsult och Polygon ett kraftfullt erbjudande inom fukt, inomhusmiljö, miljö och torkteknik.

Stärkt erbjudande inom dokumentrestaurering

Polygon stärkte sitt erbjudande inom dokumentrestaurering genom förvärvet av Rapid Refile i USA 2012, och Harwell Technical Services i Storbritannien 2015. Restaurering av dokument kan vara mycket viktigt för att rädda viktiga samlingar och andra fysiska dokument som behöver sparas för eftervärlden. Typiska kunder är bibliotek, museum och andra statliga institutioner. Även om dokument som skapas idag oftast lagras elektroniskt finns fortfarande stora samlingar av fysiska dokument som behöver hanteras vid brand- och vattenskador.

År 2014 utnämndes Erik Jan Jansen till ny koncernchef och företaget Tinkler Bau i Österrike förvärvades. 

Ledarskapsutbildning och fler strategiska förvärv

Under 2015 gjorde Polygon ett framgångsrikt skifte av strategi på den amerikanska marknaden med fokus på temporär klimathållning och dokumentrestaurering. Samma år introducerades Polygonmodellen vilken är en beskrivning av hur vi ska driva verksamheten. Polygon är i grunden en decentraliserad organisation med lokalt beslutsfattande men vissa saker, såsom våra värderingar; empati, integritet och ambition är exempel på gemensamma nämnare i alla länder.

För att ytterligare skärpa och samordna marknadskommunikationen lanserades vår nya plattform för hemsidor i december 2015.

Under 2016 startades Polygon Academy, ett internt ledarskapsprogram med fokus på Polygonmodellen. Syftet var att skapa en gemensam plattform för chefer i koncernen samt att stärka företagskulturen.

Polygon gör under 2017 sex förvärv i Sverige, Norge och Frankrike, med totalt 65 miljoner euro i omsättning och mer än 500 nya medarbetare. Ytterligare två förvärv i Danmark och Tyskland undertecknades i slutet av 2017.

Sverige ger ett helhetserbjudande inom skadesanering

Under 2018 gör Polygon Sverige två strategiska förvärv av Caliber Sanering och Refix Skadesanering och breddade i och med det företagets erbjudande i svenska marknaden till att även omfatta sanering och kontrollerad friläggning (rivning). Samma år slutförde Polygonkoncernen sex förvärv med årlig försäljning på 46 miljoner euro, varav Dansk Bygningskontrol svarade för 29 miljoner euro. I oktober utsågs Axel Gränitz till ny VD för koncernen.

Polygon erövrar mark i både Europa och USA 

År 2019 förvärvade Polygon åtta företag i sex länder. I början av 2019 förvärvades Tiedema i Nederländerna för att stärka positionen inom områdena läcksökning och temporär klimatkontroll. Även VANWAARDE förvärvades, vilket etablerade dokumentrestaurering på den Holländska marknaden. I mars förvärvades Alvisa 24, en av marknadsledarna i Schweiz och några månader senare förvärvades konkurrenten Nettag.

Förvärv och etablering i Schweiz var en viktig strategisk milstolpe för Polygon som nu är på god väg att bli marknadsledande. Dessutom förvärvades Tehokuivaus Oy i Finland och den främsta specialisten på reparation av hårda ytor i Storbritannien, Plastic Surgeon. Tjänsterna från Plastic surgeon innebär reparation istället för rivning vilket såklart leder till stora miljövinster och resultaten är ofta estetiskt häpnadsväckande. Förvärvet av AMRestore ökade Polygons närvaro i hela nordöstra USA.

Polygon visar styrka trots global pandemi

År 2020 skapade coronaviruset en världsomspännande pandemi. För Polygon innebar det hot men även möjligheter såsom exempelvis att tillhandahålla temporär klimathållning vid framställning av vaccin. Under året har vi fortsatt att satsa offensivt genom förstärkning av vårt internationella försäljningsteam, genom ett ökat internationellt samarbete för storskador samt etablering på nya marknader i Italien och Luxemburg.

Digitaliseringen fortsätter

Under 2020 förvärvades bolagen Hydrotech och Aretech i Frankrike och i Sverige förvärvades techbolaget Hiotlabs som skapar en unik position för att kunna erbjuda förebyggande tjänster. I Sverige förvärvas dessutom Saneringsfirman Hedberg AB för att ytterligare stärka erbjudandet i Dalarna och Mälardalen.

Nya ägare

I slutet av 2021 såldes Polygon Holding AB av ägaren Triton Partners till det amerikanska riskkapitalbolaget AEA Investors LP.

Globala ledaren inom skadebegränsning

Polygon fortsätter att följa sin strategiska plan för att vara den globala ledaren inom skadebegränsning. Framtiden kommer med säkerhet att innebära ett större fokus på förebyggande åtgärder och tillämpning av ny informationsteknologi och Polygon kommer genom sin storlek och sitt kunnande att leda den utvecklingen.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt