Polygon integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett tillförlitligt och lagligt sätt. I denna integritetspolicy beskrivs närmare hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som individ.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Polygon behandlar dina personuppgifter i följande kategorier:

1. När du är kund
2. När du är leverantör
3. När du är jobbsökande
4. När du deltar i marknadsföringsaktiviteter

Ändamål och typ av personuppgifter som behandlas

Polygon samlar in och hanterar personuppgifter om dig för olika ändamål beroende på den personkategori du tillhör.

När du är kund

När du har fått en skada i ditt hem blir Polygon anlitade för att inspektera och åtgärda skadan samt rapportera det tillbaka till ditt försäkringsbolag. För att Polygon ska kunna avhjälpa skadan, behöver vi hantera uppgifter om dig som vi får ta del av från ditt försäkringsbolag alternativt direkt från dig. De personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer och foton som vi tar under besöket hos dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

När du är leverantör

Är du leverantör till Polygon, registrerar vi dina kontaktuppgifter du har på det företag du arbetar för. (namn, telefonnummer och mailadress) Detta för att kunna fullgöra de åtaganden vi har avtalat avseende upphandling av tjänster och produkter.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

När du är jobbsökande

Som jobbsökande registrerar vi dig som kandidat. Detta innebär att vi sparar namn, adress, telefonnummer, mailadress, CV, referenser, eventuella personuppgifter från personliga brev och i vissa fall testresultat. Detta för att kunna fullfölja rekryteringsprocessen.

Rättslig grund: Samtycke

När du deltar i Polygons marknadsföringsaktiviteter

Polygon hanterar dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, mailadress) vid olika typer av marknadsföringsaktiviteter, såsom events och kundundersökningar. Blir du kontaktad av oss för att delta, kan du när som helst avsäga dig detta genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på order@polygongroup.com.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Hur samlar Polygon in personuppgifter?

Polygon samlar in dina personuppgifter främst genom olika kontakter med dig, alternativt genom det försäkringsbolag du är kund hos.

Vilka kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in kommer främst att hanteras internt inom Polygon. Dina uppgifter kan komma att användas eller göras åtkomliga för utomstående företag eller organisationer som bistår Polygon i att fullgöra sina förpliktelser eller sin leverans gentemot dig. Exempel på sådana aktörer är Polygons tredjepartsleverantörer av IT och ekonomi samt företag som Polygon samarbetar med för att fullgöra sitt åtagande. Polygon har ansvar för hur uppgifterna behandlas även då så sker hos annan part. Föreligger myndighetsbeslut alternativt skyldighet enligt lag är Polygon skyldiga att lämna ut de uppgifter som beslutet eller lagen stipulerar.

Hur länge sparar Polygon mina personuppgifter?

När ändamålet för vilka personuppgifterna samlades in är uppfyllt kommer dessa att gallras. Det innebär att dina personuppgifter bara lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera de ändamål som räknats upp ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t ex enligt bokföringslagen.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss.

Vad har jag för rättigheter?

Du äger själv rätten till din integritet och därmed till dina personuppgifter. Därmed har du rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Polygon. Du ska i sådana fall begära detta skriftligen till order@polygongroup.com. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, vänligen återkom med din begäran.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Polygon arbetar kontinuerligt med att skydda din integritet och de uppgifter vi har om dig. Detta innebär att vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som syftar till att förebygga och förhindra att uppgifter går förlorade eller sprids till obehöriga. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av uppgifter loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av uppgifter sker vid behov och vi arbetar kontinuerligt med att förebygga IT säkerhetsincidenter i våra informationssystem.

Hantering av Cookies

Vi använder cookies på vår webbsida. Enligt lag ska alla som besöker en webbsida informeras om vad cookies används till och ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t ex mobil eller dator. För mer information, gå till vår webbsida www.polygongroup.com

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss:
Polygon Sverige AB (reg.nr. 556034-6164)
Box 1227
171 23 Solna
+46 020 235 235
Email: order@polygongroup.com.

Uppdatering av policy

Polygon förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida www.polygongroup.com.

Reviderad: 2024-01-01

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt