Kemi

Mätning och provtagning
Service icon

Mäter det kemiska innehållet i luften 

En del byggnadsmaterial avger kemiska ämnen till inomhusluften. Med olika mätmetoder fastställer vi koncentrationen av olika kemiska föreningar, och mäter det kemiska innehållet i luften för att kunna bekräfta om det finns emissioner från olika material. 

Polygon har en unik utrustning för att mäta kemiska föroreningar, så kallade emissioner. Det finns totalt tre maskiner i Sverige, men endast vår används för detta ändamål. Därför kan vi få svar direkt på våra mätningar.

Ju mer fukt, desto mer emission 

Hittills har forskningen inte kunnat påvisa vilka ämnen eller vilka mängder som behövs för att påverka människors hälsa. Däremot har man konstaterat att emissionsgraden väldigt ofta hänger ihop med fukt i materialet eller byggnaden. Ju mer fukt, desto mer emissioner. Det beror helt enkelt på att många emissioner beror på fuktrelaterade kemiska reaktioner.

Några exempel är:

  • Emission från fuktskadat kaseinhaltigt flytspackel.
  • Mjukgöraremission från limmade golvbeläggningar.
  • Fuktiga spånskivor som avger formaldehyd.

Ett annat känt samband är att fukt i byggnader generellt innebär en ökad risk för hälsoproblem. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt