Sanering

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Service icon

Sanering

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Brand-, vatten- och skadesanering

Polygon erbjuder saneringstjänster och skadeservice framförallt relaterade till fastighet och lös egendom, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Vi hjälper dig med allt från besiktning och värdering till planering och utförande.

Vi utför sanering i alla bostads-, kontors- och industrimiljöer i områdena kring Stockholm, Göteborg, Halmstad och  Sundsvall samt i Mälardalen och Dalarna. Våra saneringstekniker hjälper dig vid oväntade händelser såsom vattenskada och brand, men även vid planerade renoveringar.

Med rätt insats räddas mer än du tror

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser. Vid varje insats utformar vi en specifik saneringsplan med de metoder som är lämpligast för det aktuella objektet. Kontakten med försäkringsbolagen sköter vi för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Vi levererar kvalitet på ett effektivt sätt samtidigt som vi möter de drabbade slutkunderna med empati och integritet. Vår sanering räddar både ekonomiska och emotionella värden.

Effektiva och så långt som möjligt miljövänliga metoder

Med gedigen kunskap om vad som fungerar bäst på olika material och olika luktproblem, nyttjar våra tekniker en rad olika metoder vid sanering. Vid luktsanering används exempelvis följande metoder:

  • Jonisering
  • Ozonering
  • Värme
  • Vaportek
  • Foggning
  • Spärrmålning 

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Serviceavtal på total fastighetskontroll

Vi erbjuder flera tjänster inom serviceområdet där vi sköter allt från början till slut. Önskar ni lägga fastighetskontrollen av era fastigheter på oss syr vi ihop ett serviceavtal. 

Vår personal är certifierad av Statens Provanstalt som Byggmiljösamordnare (BAS P/U). Låt oss räkna på ditt projekt och ta helhetsgreppet. Vi ser till att dina önskemål blir uppfyllda till punkt och pricka.

Vi erbjuder i dagsläget entreprenad främst inom:

Rivning
Håltagning
Asbestsanering
PCB-sanering
- Brandskydd och brandtätning
- Fogning

Självklart erbjuder vi även entreprenad inom våra andra tjänster.

Våra tjänster inom Sanering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt