Nyheter – Sanering

Snabb saneringsinsats efter explosion i sockerbruk

Natten mot lördag inträffar en explosion på sockerbruket i Örtofta, Skåne, då en av kokpannorna till följd av högt tryck sprängs. Polygon får uppdraget att sanera skadeområdet, dvs forsla bort byggmaterial som spridits inne i fabriken efter explosionen samt tvätta bort kladdig sockermassa som rinner längs väggar och tak.

Vid sockerbruket som drivs av Nordic Sugar AB tillverkas bland annat strösocker, sirap, flytande socker och torra specialprodukter av sockerbetor. Under 4 månader per år (september till januari) processas sockerbetor dygnet runt. Då betorna inte går att långtidslagra är det väldigt viktigt att produktionsförloppet sker friktionsfritt under denna period. När då en kokpanna exploderar och det slungas iväg en 3 ton tung del av pannan 50 meter som även tar med sig husgavel och tak innebär driftstoppet en smärre katastrof.

Sanerar fort trots snöstorm

“Polygon får förfrågan om att omedelbart sanera och hantera resterna efter explosionen. Vi var på plats med arbetsledning för en första inspektion redan samma eftermiddag och började genast avsätta arbetskraft samt grovplanera kring skadehanteringen”, berättar Thomas Schramm, samordnande projektledare på Polygon. “Dagen efter var vi igång med att forsla bort allt löst byggmaterial och hela helgen trotsades väder och vind för att bli klara med denna rensning. Steg två blev att tvätta bort all sockermassa som vid explosionen spridits i princip överallt i det skadedrabbade utrymmet, såsom på övriga kokpannor, väggar, trappor och golv”, förklarar han.

Miljövänlighet ett krav

“Miljövänligt tänk är viktigt för Nordic Sugar. Som exempel kan nämnas återanvändning av avloppsvatten. Den biogas som fabrikens vattenreningsanläggning ger används som bränsle i fabrikens ångpannor, vilka genererar ånga till processen och till turbinerna där de via generator omvandlas till el”, uttrycker Thomas. “Miljöfrågor är lika viktiga för Polygon. Avfall och materiel samlades såklart upp i olika containrar och transporterades till lämplig avfallsanläggning, medan sanering av socker skett med hetvattentvättar”, förmedlar han.

Mankraft att tillgå både nationellt och internationellt

“För att snabbt kunna bistå kunden mobiliserades resurser både från lokalt håll och över gränserna. I detta projekt anlände personal från våra danska kollegor”, tillkännager Thomas. “Polygonkoncernen har beprövad erfarenhet av att kraftsamla internationellt vid större skador så resurser ska aldrig vara en begränsning när man jobbar med Europas största företag inom skadebegränsning”, menar han. “Inom två dagar kan 500 experter, sanerare och tekniker vara på plats med mobila verkstäder, redo att ta sig an uppdraget. Vid storskador blir det extra märkbart att vi är del i en stor internationell Polygonkoncern. Det finns alltid kapacitet och resurser att tillgå. Sen är det bara att kavla upp ärmarna och ta itu med arbetet”, ler Thomas. 

Varning hanteras och produktion återupptas

Två dagar efter explosionen sker ännu en utrymning av fabriken då ytterligare en kokpanna uppvisar problem orsakat av följdfel pga tidigare explosion. Räddningstjänsten Syd anländer och kan genom att minska trycket i kokpannan med ett punkterande skott avstyra ytterligare en olycka i fabriken.

Slutbesiktning av de renade lokalerna och produktionsstart med de fyra återstående kokpannorna genomfördes i mitten av december. Kapaciteten blev kanske inte densamma som före olyckan, men sötsuget till julafton kunde tillgodoses ändå.

Din partner i alla lägen

“Polygon är experter på alla frågor gällande fukt och vatten”, uttrycker Thomas. “Våra erfarna konsulter och tekniker ser till att både nyproducerade och befintliga byggnader är fuktsäkra, att industrier och lager håller rätt klimat, att anläggningar torkas upp och värden räddas efter översvämningar och bränder”, fortsätter han. “Bredden av vårt tjänsteutbud täcker en byggnads alla faser, från ritbord och produktion till förvaltning och rivning”, förmedlar Thomas.

Mottot gäller, avslutar Thomas; Polygon finns alltid vid din sida!

Har du funderingar kring insatsen? Kontakta Thomas Schramm.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt