Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering, Riskkonstruktioner, Fukt

Erfarna projektledares reflektioner kring storskador

Vad är viktigast vid hantering av en storskada? Hur kan Polygon bäst hjälpa försäkringsbolag, restvärdeledare och den drabbade verksamheten? Polygon finns alltid vid din sida. Att vara kundernas partner i alla situationer där fukt- brand- och vattenfrågor uppstår är en självklarhet för oss. Då en storskada inträffar blir det än mer tydligt.

Vad är viktigast vid hantering av en storskada?

Några av Polygons mest erfarna medarbetare inom området är överens om att det absolut viktigaste att tänka på är att kalla in en erfaren tekniker med mycket kunskap och kompetens, redan i ett tidigt skede. Helst Dag 1 - medan byggnaden fortfarande glöder. För kan vi utföra en kartering och få en övergripande bild av skadan har vi möjligheten att flagga för framtida risker i projektet. Då minimerar vi även den totala skadekostnaden för beställaren.

Våra experter har fler personliga reflektioner över storskadehanteirng

 

Jakob Grahn – Regionchef Syd/Väst, Konsulttjänster och Tillfälligt bygg- och industriklimat 

Hur lägger vi upp arbetet vid storskador? 

Det finns olika typer av skador, vilket avgör hur vi tar oss an utmaningen. Det är därför viktigt att skaffa sig en helhetsbild över vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. Verksamheten styr skadehanteringens tidsramar och det är av yttersta vikt att alla insatser i projektet sker exakt när det ska ske, oavsett verksamhet. 

Bostadshus. Hur stor är skadans storlek, hur många familjer är drabbade? Målet är att de boende ska få flytta hem så snart som möjligt. Därför blir initialt avgränsning fokus och brandskadan sekundär. Det gäller att skydda oskadat område genom att klimatsätta och ventilera. 

Industri. Sker egen tillverkning, hur länge kan produktion och daglig drift stå stilla, ska kemikalier tömmas? Kunden sätter risknivåerna baserat på material och kemikalier de har i tex fabriken samt hur länge produktionen kan ligga nere. 

Vi säkerställer att verksamheten kan hållas igång genom att rädda industrins värden såsom lager, elektronik, trämaterial och tyngre maskiner. Det måste ske en snabb process med rätt insatser inom tillfällig klimatkontroll för att behålla avancerade maskiner i gott skick. Mikroorganismer som mögel tar tid på sig att utvecklas i hög luftfuktighet, medan rostangrepp endast tar några timmar.  

Verksamhet tex köpcentrum och dagligvaruhandel. Vad styr verksamheten, hur länge kan den dagliga driften stå stilla, hur kan oskadat område skyddas, vilka varor kan räddas? Butiker önskar öppna sin verksamhet fort och sälja sina (eventuellt sanerade) varor. Försäkringsbolagens ord väger tyngst när det gäller prioriteringsordning av skadehantering. 

  

Daniel Kläth - Utredare och konsult Västra Götaland 

Varför är det kostnadseffektivt att anlita Polygon? 

Med oss får du en utredare med spetskompetens som hittar dolda konstruktioner, tar materialprover, djupdyker i ritningar och tar reda på var du ska lägga mest krut för att kunna rädda mest värden i den stora skadan.  

Ju tidigare vi kommer in i processen, desto mer kostnadseffektivt blir projektet. Vi ser var i byggarens planering det kommer att brista och flaggar för problem i framtiden, förmedlar hur vi kan minimera risker och vara förutseende. Byggaren kan då ta höjd för riskerna i sin kalkyl.   

Kan vi dra fördel av vårt breda tjänsteutbud? 

Med erfarenhet och tung specifik kompetens kan vi bedöma skador i de tidigaste skedena av skadanVi tar vid den övergripande och initiala karteringen hänsyn till både sanering, rök och fukt – allt i en helhet då vi har både gedigen kunskap och kompetens inom företagetVi har den kännedom och kunskap som krävs för att våga fatta snabba beslut och kan försvara våra val inför rådande skadebild. 

Inom alla våra affärsområden finns kompetens och erfarenhet av konstruktion och skadehantering. Vi har ett brett tjänsteutbud och erbjuder dig expertis och lösningar från början till slut i skadeprocessen. 

  

Mattias Wiklund – Regionchef Norrland

Vad är mest utmanande i arbetet med storskador? 

Det som är mest utmanande och samtidigt mest spännande är att alla skador är unika. Inget projekt är det andra likt eftersom det alltid finns projektspecifika frågeställningar. Integritet, empati och ambition är Polygons värdeord och något som genomsyrar vårt arbete i alla uppdrag. Det innebär att bortsett från olika förutsättningar gällande exempelvis konstruktion, typ av verksamhet, beställarkrav, rättsliga utredningar och drabbade hushåll, anpassar vi även arbetssättet efter nya samarbetspartners och människors känslor.  

Har vi resurser att hantera en storskada? 

Vi har depåer över hela landet och varje distrikt är alltid redo att assistera där det behövs. Som en del i en stor internationell koncern har vi dessutom tillgång dygnet runt till både resurser och maskinpark via vårt specialistcentrum för storskador, beläget i Tyskland. Inom två dagar kan 500 experter, sanerare och tekniker vara på plats, redo att ta sig an uppdraget. 

  

Kent Bergström - Skadeutredare och Utvecklingsansvarig Tork- & Mätteknik 

Hur kan vi säkra kvaliteten i uppdraget? 

Vid större skador gäller det att arbeta systematiskt för att få till en både tids- och kostnadseffektiv skadehanteringsprocess. Då vi anlitas i en storskada använder vi oss därför av det upplägg vi genom erfarenhet och kunskap funnit mest effektivt.   

Det viktigaste är att tidigt ta in en erfaren projektledare med mycket kunskap som kan kartera det skadade området i stora övergripande drag. Det hinner på kort tid ske mycket med konstruktionen, exempelvis att spåren efter släckvattnet ändrasvilket kan ge oönskade överraskningar längre fram i projektetDessa hade kunnat hanterats om vi fått se skadans omfattning dag ett.  

Vad mer kan en tidig kartering bidra till? 

Inventeringen definierar skadans utbredning och underlag förbereds till inblandade parter i processen såsom saneringsföretag, byggare, avfuktningsföretag och försäkringsbolag. Dessa initiala styrdokument ger då samtliga yrkesgrupper i skadehanteringsprocessen en fingervisning om hur stor deras inblandning i projektet blir, vilket även ligger till grund för prissättning och offert. 

Projektledaren schemalägger arbetet och hanteringen av respektive moment i projektet, från rivning och sanering till torkning och återställande. 

Kundsyftet med vårt initiala arbete är att identifiera risker så att tidsramar och kalkyler för projektet hålls. Anlitar du oss hjälper vi dig att minimera skadekostnaden och riskerna för följdskador. 

 

Vill du veta mer om storskador? Kontakta Anders Wikström, Senior Manager Major and Complex Claims.

 

Ring oss dygnet runt på 020-235 235.
Vi har alltid öppet och finns Always by your side!

Vi har alltid öppet och finns Always by your side!

020-235 235

Vid storskador hjälper vi dig!

  • Expertis från skada till återuppbyggnad
  • Snabb ärendemottagning via jour eller kundsupport
  • Erfaren projektledare utses
  • Riskanalys och inventering av skadan tillsammans med restvärdeledare och den drabbade
  • Förebyggande åtgärdsplan
  • Plan för sanering, rivning, torkning
  • Rådgivning och hjälp i återuppbyggnadsprocessen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt