Våra tjänster

Vad vi erbjuder

Polygon och AK-Konsult erbjuder tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll och läcksökning. Vi är cirka 170 anställda som finns på ca 40 kontor runt om i hela landet. Tillsammans med vår internationella organisation med verksahemt i 13 länder utför vi över 280 000 uppdrag per år och hjälper de skadedrabbade att snabbare återgå till sin vardag.

Power of Polygon - film

Våra tjänster