Våra tjänster

Vad vi erbjuder

Polygon och AK-konsult förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vi erbjuder tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll, sanering och läcksökning.

Vi är cirka 220 anställda som finns på cirka 40 kontor runt om i Sverige. Tillsammans med vår internationella organisation med verksamhet i 16 länder utför vi över 350 000 uppdrag per år och hjälper de skadedrabbade att snabbare återgå till sin vardag.

Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och vi strävar alltid efter att hjälpa våra kunder med helhetslösningar, att använda ny teknik och att minimera miljöpåverkan.

Always by your side

Som kund kan du alltid förvänta dig att vi är ”Always by your side”. Vi strävar efter att alltid lyssna på kunden och vara den problemlösare du behöver .

Med vår globala styrka i ryggen och rikstäckande närvaro i Sverige finns vi på plats när du behöver oss som mest. Pålitligt och med kort svarstid kan våra kompetenta och engagerade medarbetare hjälpa till, oavsett om det gäller en skada eller förebyggande arbete. Med våra värderingar integritet, ambition och empati lever vi upp till dina förväntningar och vårt varumärkeslöfte. 

 

Våra tjänster