Kulturbyggnader

Fukt- och skadeutredningar i K-märkta byggnader

Polygon och AK-Konsult är specialiserade på skadeutredningar, fuktsäkerhetsprojektering och mätuppdrag för att skapa en bättre inomhusmiljö för fastighetsägare. För uppdrag med kulturhistoriska byggnadsbestånd har vi konsulter som utöver byggnadsteknisk utbildning även har specialutbildning inom byggnadsvård och även erfarenhet av ombyggnation och renovering av äldre byggnadsbestånd.

Kalkutfällningar och färgsläpp

Med vår specialistkompetens kan vi bistå med konsultation och utredningar på flera områden:

  • Problematik med salt/kalkutfällningar och färgsläpp.
  • Fukttekniska konsekvenser och risker med kallställning respektive uppvärmning av byggnader som tidigare inte varit uppvärmda.
  • Optimering av inomhusklimat anpassat med hänsyn till byggnad och inventarier som till exempel textilier, muralmålningar och musikinstrument.
  • Inomhusmiljöutredningar.
  • Miljöinventering, till exempel inför ombyggnad.
  • Mätning av radon med tillhörande åtgärdsförslag.
  • Fukttekniska konsekvenser och risker med tilläggsisolering. 
icon
Varför välja Polygon

I över 60 år har vi framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten, fukt och miljöproblem genom att investera i människor, kunskap och teknik. Det har resulterat i industriledande lösningar för våra kunder. Dra nytta av vår erfarenhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.