Kulturbyggnader

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Fukt- och skadeutredningar i K-märkta byggnader

Polygon är specialiserade på skadeutredningar, fuktsäkerhetsprojektering och mätuppdrag för att skapa en bättre inomhusmiljö för fastighetsägare. För uppdrag med kulturhistoriska byggnadsbestånd har vi konsulter som utöver byggnadsteknisk utbildning även har specialutbildning inom byggnadsvård och även erfarenhet av ombyggnation och renovering av äldre byggnadsbestånd.

Kalkutfällningar och färgsläpp

Med vår specialistkompetens kan vi bistå med konsultation och utredningar på flera områden:

  • Problematik med salt/kalkutfällningar och färgsläpp
  • Fukttekniska konsekvenser och risker med kallställning respektive uppvärmning av byggnader som tidigare inte varit uppvärmda
  • Optimering av inomhusklimat anpassat med hänsyn till byggnad och inventarier som till exempel textilier, muralmålningar och musikinstrument
  • Inomhusmiljöutredningar
  • Miljöinventering, till exempel inför ombyggnad
  • Mätning av radon med tillhörande åtgärdsförslag
  • Fukttekniska konsekvenser och risker med tilläggsisolering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt