Mögel och bakterier

Mätning och provtagning
Service icon

Vi mäter även mögel och bakterier

Även mikroorganismer som svampar – mögel – och bakterier går att mäta. Mögelsvampar ger upphov till innemiljöproblem och syns ofta inte. De ger upphov till mögellukt och växer från 75-95 procent relativ fuktighet.

Våra fuktkonsulter har utrustning för att mäta förekomst av:

  • Mögelsvamp
  • Blånadssvamp
  • Rötsvamp
  • Bakterier

Vi samarbetar även med andra laboratorier, och väljer ut det laboratorium som kan erbjuda den specifika analystjänst som krävs för varje enskilt uppdrag.

Fukt krävs för att mögel ska växa

Generellt kan man säga att det kan växa mögel i de flesta byggnadsmaterial. Normalt är det bara fukt som saknas för att det ska kunna växa – mögel växer inte så länge det är torrt.

När vi mäter mögel tar vi reda på hur mycket mögel som finns i materialet eftersom det är en säkrare metod än att mäta i luften. Genom att mäta i material får vi mer exakta resultat och tydligare bedömningsgrunder. Dessutom finns det riktvärden att hålla sig till. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt