Nyheter

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Drygt 2300 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden slutet av juli till början av september. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Förebygg byggnadsskador med modern sensorteknik

Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Enligt Boverket är den enskilt största skadeorsaken i byggnader vatten och fukt. Att med ny sensorteknik kunna övervaka tillståndet av en byggnad är nästa stora möjlighet att minska kostnaderna för byggnadsskador som för branschen som helhet utgör mångmiljardbelopp.

Läs mer

Översvämning efter extrem vårflod

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

På grund av snösmältning och kraftig nederbörd blev vårfloden extrem i norra delen av landet. I Torneälven var vattenflödena väldigt höga och jämförbara med rekordvårfloden 1968. Polygon fanns på plats för att pumpa vatten, statusbesiktiga och hantera torkning av översvämmade fastigheter - allt för att kunna rädda mesta möjliga värden.

Läs mer

Torkexpertis för dekoration kräves

Nyheter, Fukt

Ett gediget timrat småhus slukas av elden. För att återskapa känslan av timmerstuga ska stora timmerstockar sättas under innertaket som utsmyckning. Men träden är nyfällda, snöiga och genomblöta. Polygon kallas in att försiktigt men effektivt avfukta stockarna inom tidsramen för bygget. 

Läs mer

Mer fakta, mindre fukt - Fuktcentrums Informationsdag 2023

Nyheter, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Ta chansen och lär dig mer om plattor på mark av KL-trä, fuktprojektering ur beställarperspektivet, limemissioner, superisolerande puts, utredningsstrategier och utmaningar för den fuktsakkunnige. 

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt