Vattenskadehantering

Avfuktning
Service icon

Snabbt på plats vid en vattenskada

Oavsett om det handlar om en liten läcka eller en stor översvämning så är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats vid en vattenskada. Polygon gör en teknisk bedömning och tar kontroll på skadesituationen så att den stannar upp så fort som möjligt. Vi väljer den lämpligaste metoden för att effektivt minimera effekterna av vattenskadan, förhindra följdskador, kontrollera kostnaderna och ger stöd genom hela projektet.

Med vår hjälp kan du värdesäkra egendomen och eftersom vi är snabbt på plats minimeras behovet av rivning. Det bidrar också till att minska de negativa effekterna på miljön.

Risk för mögel efter vattenskada

Efter en översvämning eller vattenskada är risken stor för mögel. Med erfarenhet från över 30.000 projekt har Polygon utvecklat marknadens mest effektiva metoder för att förhindra mögel. Vi kan också garantera en hantering som följer BBR.

Polygon kan mäta och bedöma mögelkontaminering, antingen per volym luft eller material eller vanligare per kvadratmeter av en yta. Resultaten används för att bedöma skadorna samt att identifiera nödvändiga åtgärder i linje med dina önskemål.

Läs mer om vårt breda tjänsteutbud här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt