Sanering av vattenskador

Sanering
Service icon

Skador kopplade till vatten- och fuktskador är värdemässigt kostsamma för försäkringsbolagen. Just vattenskador kräver ofta snabba och gedigna insatser för att rädda det som räddas kan. Polygon är ledande experter på fukt- och vattenskador och erbjuder åtgärder från läcksökning och avledande av grundproblemet till uppsugning av vatten, rivning av skadat material, vatten- och fuktsanering samt avfuktning via senaste tekniken.

Efter det akuta skedet inventerar våra specialutbildade medarbetare fastighet och lösöre för att se vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt, luktborttagning och avfuktning. 

Vatten- och fuktskador överlag

För att begränsa skadeverkning på material och konstruktion är det av största vikt att skyndsamt fastställa vattenskadans omfattning och påbörja lämpliga åtgärder. Har din fastighet ökad fukthalt tilltar risken för angrepp av mögel och svamp med extra kostnader och problem som följd. Kontakta oss för en fuktstatusinventering, läcksökning eller en vattenskadeutredning för din misstänkta eller fastställda fuktskada.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt