Evakuering, magasinering och lösöreshantering

Sanering
Service icon

I samband med exempelvis en brand eller vattenskada uppstår behovet att snabbt rädda värden genom att packa och evakuera lös egendom på den direkta skadeplatsen. Vid behov utförs sanering av lösöre och magasinering.

Vi utför packning och evakuering med största försiktighet. Samtliga ägodelar dokumenteras noggrannt. 

Packning ombesörjs i särskilt anpassade flyttkartonger. Dessa förvaras sedan på pall eller rullburar i våra lokaler för att kunna göras tillgängliga för genomgång med försäkringsbolag eller om kunden är i behov av särskild egendom på kort varsel.

Vi levererar sedan lådorna vid överrenskommen tidpunkt.

Lösöressanering (sanering av lös egendom)

Packning och förvaring

Vi utför packning och evakuering med största försiktighet och samtliga ägodelar dokumenteras noggrant. Packning sker i nya och särskilt anpassade flyttkartonger. Förvaring sker på pall eller i rullburar i våra egna lokaler. Allt är lättillgängligt för genomgång med försäkringsbolag eller om du som kund önskar särskild egendom med kort varsel. När den skadade fastigheten är återställd kan vi transportera lösöret tillbaka till fastigheten.

 

Räddas det som räddas kan

Sanering av skadad egendom kan i viss utsträckning utföras på skadeplatsen, men vid omfattande skada bör föremålen avlägsnas så fort som möjligt för att saneras i våra lokaler.

Det är ofta en ekonomisk fråga ifall en särskild egendom ska saneras eller inte. Därför är beslutet en fråga som avgörs mellan försäkringsbolag och försäkringstagare.

Med effektiva saneringsmetoder kan vi rädda mer än man tror, åtminstone till godtagbart skick. Exempelvis behandlas möbler och övriga textilier med ozongas, porslin och leksaker diskas och trämaterial skuras och torkas.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

 

Magasinering och lösöreshantering

Polygons möjligheter till lösöreshantering och magasinering ökar. Idag erbjuder vi tjänsten i områdena kring Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Avesta, Karlstad, Kristinehamn, Halmstad, Gävle och Hudiksvall.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt