Beräkningar Fukt och Värme

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Beräkning av fukt- och värmetransport

Ta reda på skadans orsak

Med fuktberäkningar går det att ta reda på troliga orsaker till en skada. Och med rätt information om bakgrunden till skadan går det också att välja rätt åtgärd. Felaktigt underlag och missbedömningar i en skadeutredning kan leda till dyra och felaktiga åtgärder som gör att fuktproblemen återkommer. 

Testa i teorin

Fuktberäkningar är också användbara för att bekräfta att en konstruktion kommer klara den miljö och fuktbelastning som den ska verka i. I teorin testar vi konstruktionsdetaljer och nya konstruktionslösningar innan de genomförs i praktiken. 

Det går även att räkna fram uttorkningstiden för betong och med den kunskapen kan projektet välja betong som passar för tidsplanen, alternativt anpassa tidplanen efter en viss betongkvalitet. Uttorkningstiden för betong är en viktig parameter vid nyproduktion av fastigheter eftersom fuktig betong som byggs in kan orsaka stora inomhusmiljöproblem under lång tid. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt