Fuktstatusinventering

Besiktning och utredning
Service icon

Upptäck skadan innan den har uppstått

Med en fuktstatusinventering kan du effektivt förebygga skador och spara stora belopp. På uppdrag av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utför våra skickliga tekniker statuskontroller och riskinventeringar för att upptäcka fukt eller läckande vatten i tid – innan skadan har uppstått.

Kom ihåg att Boverket i sina byggregler (BBR 6:9 Allmänna råd) föreskriver att fuktstatusinventering görs innan ombyggnad.

Vi undersöker riskkonstruktioner

En erfaren fuktskadeutredare bedömer byggnaden och undersöker om det finns en riskkonstruktion. Vi använder synintryck, gör fuktmätningar och undersöker lukt. Fuktstatusinventeringen kan göras snabbt eller mer omfattande, det beror på dina önskemål. Resultatet av inventeringen är en bedömning av risk – låg risk, hög risk eller om vi kan konstatera att skador redan har utvecklats.

Fukt är ofta boven i dramat vid problem i inomhusmiljön

Fuktstatusinventeringen hjälper dig också att upptäcka problem i inomhusmiljön. Det är alltid mer effektivt att ta in en fuktkonsult än att göra en luftprovtagning när du vill ta reda på om det finns brister i inomhusmiljön.

Enligt vår erfarenhet är fukt den dominerande felkällan vid inomhusmiljöproblem. Visste du att 20-30 procent av byggnadsbeståndet har fuktproblem i större eller mindre utsträckning?

Fuktinventering ger ett bra beslutsunderlag

Med regelbundna fuktstatusinventeringar får du bra kontroll på dina byggnaders tekniska status när det gäller fukt. Passa på att göra fuktstatusinventering inför exempelvis ett stambyte. Resultaten kan användas som en del av beslutsunderlaget i diskussionen med entreprenören.

Polygons tekniker och fuktkonsulter besiktigar samtliga lägenheter i ditt bestånd, kartlägger var det finns fuktskador eller vattenskador och var det finns risk för skador. Vi lämnar också besked om statusen är godkänd.

Komplettera med miljö- och radoninventering

Tänk också på att du kan komplettera med en miljö- och radoninventering samtidigt som du gör fuktstatusinventeringen. När våra tekniker är på plats kostar det så lite att göra alla inventeringar samtidigt - men värdet är stort.

Miljöinventering

Radoninventering 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt