Konsulttjänster Fukt och Miljö

Våra konsulter har dokumenterat hög kompetens inom fukt, miljö och hållbarhet. Vi hjälper er att få bästa möjliga resultat och lägsta totalkostnad för projektet. Anlita oss tidigt för bäst resultat.

Konsulttjänsterna från Polygon och AK-Konsult är specialiserade på projektering, fukthantering och därmed också en bra inomhusmiljö. Våra fuktkonsulter erbjuder spetskompetens inom fuktsäkerhetsprojektering, granskning och rådgivning på alla fuktrelaterade områden. Du kan anlita oss både för förebyggande arbete och för åtgärder när skadan redan har uppstått.

Spetskompetens inom miljö och hållbarhet

På senare år har det blivit alltmer vanligt att ställa höga miljökrav på byggnader. Du kan certifiera byggnaden enligt någon av de vedertagna modeller som finns på marknaden, eller ta fram egna miljökrav. Oavsett vilken väg du väljer är vi din rådgivare genom hela processen. Vi kan hjälpa dig med urval av certifieringsmodell och se till att rätt uppgifter kommuniceras till det institut som ska utfärda certifieringen. Vi kan också hjälpa till med samordning av de miljökrav ni själva ställer, och införa miljö som en bärande del av er affärsutveckling. 

Läs mer om våra Kompetenser och Specialisttjänster inom fukt och miljö här.

Se vårt Tjänsteutbud här.

Vi erbjuder

 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktsakkunniguppdrag
 • Fuktsäkerhet byggproduktion
 • Beräkningar Fukt och Värme
 • Miljöcertifiering
 • Miljösamordning byggprojekt
 • Verksamhetsstöd miljö
 • Miljöinventering
 • Entreprenadkontroller
 • Radon
 • Kulturbyggnader