Konsulttjänster Fukt och Miljö

Våra konsulter har dokumenterat hög kompetens inom fukt, miljö och hållbarhet. Vi hjälper er att få bästa möjliga resultat och lägsta totalkostnad för projektet. Anlita oss tidigt för bäst resultat.

Service icon

Konsulttjänster Fukt och Miljö

Våra konsulter har dokumenterat hög kompetens inom fukt, miljö och hållbarhet. Vi hjälper er att få bästa möjliga resultat och lägsta totalkostnad för projektet. Anlita oss tidigt för bäst resultat.

Konsulttjänsterna inom fukt från Polygon är specialiserade på projektering, fukthantering och därmed också en bra inomhusmiljö. Våra fuktkonsulter erbjuder spetskompetens inom fuktsäkerhetsprojektering, granskning och rådgivning på alla fuktrelaterade områden. Du kan anlita oss både för förebyggande arbete och för åtgärder när skadan redan har uppstått.

Spetskompetens inom miljö och hållbarhet

På senare år har det blivit alltmer vanligt att ställa höga miljökrav på byggnader. Du kan certifiera byggnaden enligt någon av de vedertagna modeller som finns på marknaden, eller ta fram egna miljökrav. Oavsett vilken väg du väljer är våra erfarna miljökonsulter dina rådgivare genom hela processen. Vi kan hjälpa dig med urval av certifieringsmodell och se till att rätt uppgifter kommuniceras till det institut som ska utfärda certifieringen. Vi kan också hjälpa till med samordning av de miljökrav ni själva ställer, och införa miljö som en bärande del av er affärsutveckling. 

Tjänster fuktkonsult.

Tjänster miljökonsult.

Polygons tjänsteutbud.


Läs mer om våra Kompetenser och Specialisttjänster inom fukt och miljö här.


Våra konsulttjänster inom Fukt

Våra konsulttjänster inom Miljö

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt