Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Sjukhusen höjer ribban för fuktsäkerhet och miljökrav

Det byggs nu flera nya sjukhus i Storstockholm, vilket innebär väldiga byggnader på tusentals kvadratmeter och enorma hygienkrav att beakta ur fukt- och miljösynpunkt. Vi är involverade i ett flertal av dessa nybyggnationer i olika skeden beroende på uppdraget; fuktsakkunnig i projektering, fuktsäkerhetsansvarig i produktion samt miljö- och miljöbyggnadssamordning genom hela projektet.

En fuktsäker projektering är förutsättningen för att miljökraven ska kunna uppfyllas då kraven är kopplade till varandra. Får man fuktproblem i någon av byggnadens faser uppstår troligen mögel och dålig lukt, vilket leder till problem med inomhusmiljön. En hållbar byggnad måste vara fuktsäker! Det menar Maria Nordberg, chef Miljötjänster på Polygon.

Hjälper kunden att göra rätt
“Det kan vara svårt att veta vad begreppet “Miljö” och “Fukthantering” egentligen innebär. Med vår erfarenhet hjälper vi kunden att hålla reda på det som är viktigt när det gäller lagstadgade regler och rekommendationer, men även beställarens egna krav”, förklarar Maria. “Vi ställer rätt frågor och påminner kunden att tänka till kring behov genom att presentera nya infallsvinklar. Vad är det värt att lägga tid och resurser på? Allt för att finna den mest gynnsamma lösningen för kunden och projektet”.

“En stor utmaning vid sjukhusbyggen överlag är val av material och fuktsäkerhet. Ny kunskap om material, som exempelvis betong och dess reaktioner, kan påverka byggets tidplan rejält”, säger Olle Sundström, distrikchef på Polygon för konsulttjänster i Stockholm. “Så snart projektörerna har fastställt hur utmaningar ska hanteras och konstruktioner valts därefter, börjar Polygons fuktsäkerhetsplanering”.

Vi har höjt byggbranschens kravnivå
Polygons erfarenheter och insikter från arbete vid Nya Karolinska Solna (NKS) har höjt kravnivån gällande fuktsäkerhet och miljöfrågor i byggbranschen. Vi följer branschstandarden ByggaF och säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Genom att dessutom tidigt implementera miljökraven sparar du både tid och pengar samtidigt som det är lättare att samordna alla miljöfrågor under projektets gång.


2019, St Göran, Kungsholmen i Stockholm

Ansvar för fuktsäkerhet under produktionen, miljöstyrning och miljöbyggnadssamordnare från program till färdig byggnad. Certifierad Miljöbyggnad Guld och Silver. 

2019, Södersjukhuset (SÖS), Södermalm i Stockholm
Ansvar för verifiering av Miljöbyggnad Guld. En av tre nya byggnader snart verifierade. 

2020, Chopin, Huddinge utanför Stockholm  
Fuktsäkerhetsansvarig under produktionen. Verifiering av certifiering Miljöbyggnad Guld pågår. 

2020, Nya Södertälje Sjukhus, Södertälje utanför Stockholm
Ansvar för den strategiska miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordningen. Pris under Sweden Green Building Awards 2017 inom hållbart samhällsbyggande: hedersvärd andraplats i kategorin Årets Miljöbyggnad. Certifieringen av Miljöbyggnad Guld tillsammans med driften av sjukhuset är nu verifierad.                                    

2020, Ersta Nya Sjukhus (ENS), Södermalm i Stockholm
Fuktsakkunnig från beställarens sida under projekteringsfasen. Samordning av miljö-, kvalitet och arbetsmiljö samt miljöbyggnadssamordnare från miljöprogram till bygghandling och miljöinventering av rivningsarbetet. Certifierad Miljöbyggnad Silver. 

2020, Bromma sjukhus, utanför Stockholm
LEED AP för projektering och produktion. Certifiering enligt LEED new construction nivå Guld.

2021, Nya Karolinska Solna (NKS), Solna utanför Stockholm
Fuktsakkunnig i projekteringsfasen. Ansvar för fuktsäkerhet under produktion. Ramavtal med Coor under driften för att sköta skadeundersökningar och fuktrelaterade ärenden och samordning av verifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Alla byggnader är verifierade på Miljöbyggnad Guld. 

 

Läs mer om våra specialisttjänster och kompetenser.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Nordberg för miljöfrågor och Olle Sundström för fuktfrågor.

Vi fick förtroendet

  • St Göran - Kungsholmen i Stockholm
  • Södersjukhuset (SÖS) - Södermalm i Stockholm
  • Chopin - Huddinge utanför Stockholm
  • Nya Södertälje Sjukhus - Södertälje utanför Stockholm
  • Ersta Nya Sjukhus (ENS) - Södermalm i Stockholm
  • Bromma sjukhus - utanför Stockholm
  • Nya Karolinska Solna (NKS) - Solna utanför Stockholm

I artikeln till vänster kan du läsa mer om detaljerna kring vårt uppdrag på sjukhusen.

Artikeln i pdf-format.

Det byggs nu flera nya sjukhus i Storstockholm, vilket innebär väldiga byggnader på tusentals kvadratmeter och enorma hygienkrav att beakta ur fukt- och miljösynpunkt. Vi är involverade i ett flertal av dessa nybyggnationer i olika skeden beroende på uppdraget; fuktsakkunnig i projektering, fuktsäkerhetsansvarig i produktion samt miljö- och miljöbyggnadssamordning genom hela projektet.

NKS entre Illustration White Tengbom Team

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt