Mögelsanering

Sanering
Service icon

Mögel är ett samlingsnamn för flercelliga mikroskopiska svampar och bakterier. Dessa ger upphov till innemiljöproblem och syns ofta inte. Generellt kan man säga att det kan växa mögel i de flesta byggnadsmaterial och de ger upphov till mögellukt.

Mögel kan orsaka innemiljöproblem och syns ofta inte. Generellt sagt växer mögel i de flesta byggnadsmaterial
och ger upphov till mögellukt. Lokaler och bostäder med bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst
risk för mögelangrepp. Mögelsporer finns i luften omkring oss, men vilka mögelsporer beror på klimatet och var i Sverige man befinner sig. Normalt är det bara fukt som saknas för att det ska kunna växa, 75-95 procent relativ fuktighet. Mögel växer inte så länge det är torrt. 

Hur behandlas och saneras mögel?

Det vanligast förekommande möglet är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. 

Om man misstänker att man har mögel i fastighet eller grund, ska man alltid börja med att göra en fuktskadetutredning eller inomhusmiljöutredning för att minska skadorna och risken för hälsokomplikationer. Vi hjälper dig med kartläggning, mätningar och analyser så att källan till problemet fastställs. Så snart källan är funnen tas den mikrobiella påväxten bort på bästa möjliga hållbara sätt för sanering av mögellukten.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt